Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk

Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Medisinsk klinikk er en samhandlingsarena der vi jobber med å utvikle, kvalitetssikre og styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med de kliniske avdelingene, brukerorganisasjoner, pasienter og pårørende.   LMS er en åpen møteplass hvor du som pasient, pårørende eller helsepersonell er velkommen til å stikke innom for å slå av en prat, få informasjon, veiledning eller drøfte behov for kurs. Ta gjerne kontakt på mail eller telefon for å avtale tidspunkt.

LMS i Medisinsk klinikk tilbyr i hovedsak pasient- og pårørendeopplæring i form av diagnosespesifikke kurs i grupper. Hensikten er at pasient- og pårørende skal få den kunnskapen og kompetansen de trenger til å håndtere helseutfordringer i hverdagen. 

Kursene er utviklet i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner, pasientorganisasjoner, tidligere pasienter og pårørende. Helsepersonell bidrar med sin fagkunnskap og erfarne pasienter og pårørende med sin erfaringskunnskap.

Alle kursene blir publisert under Arrangementer 

Kontakt

Telefon

Lærings- og mestringssenteret

22894836
Vi har ikke eget kontorpersonell så benytt gjerne vår e-post: LMS@ous-hf.no for å få kontakt

Alternativt telefonnummer:

22894266

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Aker sykehus
Lærings- og mestringssenteret, Bygg 100
Sinsenveien 76
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Kurs og møter

  • Diabetes type 1, lærings- og mestringskurs
    Kurstilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan en kan leve godt med diabetes i hverdagen og samtidig ivareta egen helse
    Diabetes type 1, lærings- og mestringskurs
    Dato kommer