Ekspertsykehuset

Hva kan du gjøre for blodtrykket ditt?

Høyt blodtrykk er vanlig i befolkningen, vi har effektiv behandling og det er mye du kan gjøre selv. Et normalt blodtrykk er godt for hjernehelsen din, og blodtrykksbehandling er vist effektivt for å forebygge hjerte-karsykdom, demens og tidlig død.

Bilde tatt fra synsvinkel til en person som leser av en blodtrykksmåler som er koblet til armen.
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

Tekst: Andreas Engvig, legespesialist i indremedisin og geriatri og overlege i forebyggende medisin, ph.d., Medisinsk klinikk (MED), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss og Shutterstock. 

Måling av blodtrykket​​

Midt i livet bør det såkalte overtrykket (det høyeste av de to trykkene lege eller sykepleier måler ved bruk av blodtrykksapparat) vanligvis være lavere enn 130. På legekontor er det ikke uvanlig at blodtrykket er litt høyere som følge av situasjonen eller stress, men som hovedregel bør behandling vurderes dersom verdiene er høyere enn 140 (overtrykket) eller 90 (undertrykket; skrives ofte som 140/90). 

Hos eldre voksne vil legen ofte måle blodtrykket stående, og kan velge å sette et høyere blodtrykksmål (150/90). Som regel måler lege blodtrykket ved kontroller, og du trenger ikke gjøre det selv regelmessig med mindre du har fått beskjed om å gjøre det.
Har du forhøyet eller grenseforhøyet blodtrykk (overtrykksverdier rundt 130 til 139), samt hjerte- og karsykdom i familien, kan lege bestemme hvilken risiko du har og vurdere medisiner ved hjelp av blodtrykksmåling og en kalkulator kalt NORRISK2. Er legen i tvil, vil du få tilbud om utredning med såkalt 24-timers-blodtrykksmåling.

Portrettfoto av Andreas Engvig

Andreas Engvig. Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

Henvisning til spesialist

Har du fått påvist høyt blodtrykk, men det er vanskelig for fastlegen å regulere det (alvorlig blodtrykkssykdom) eller det er mistanke om underliggende nyre- eller hormonsykdom, kan du få henvisning til spesialist på Oslo universitetssykehus.

Nyremedisinsk poliklinikk, Ullevål sykehus utreder personer som har vanskelig regulerbar hypertensjon (ofte personer som bruker tre blodtrykksmedisiner i adekvate doser uten tilstrekkelig effekt), og hvor det er mistanke om underliggende nyresykdom. 

Ved Seksjon for preventiv kardiologi ved Aker sykehus bistår vi fastlege med behandling av høyt blodtrykk hos personer som er henvist med sykelig overvekt, type-2 diabetes eller som har gjennomgått et hjerte- eller hjerneinfarkt i ung voksenalder.
Dersom blodtrykket ditt ikke er så høyt at du trenger medisiner, eller lurer på hva du selv kan gjøre i tillegg, kan du vurdere å se på følgende:

Økt magefett øker blodtrykket

I dag er vi ikke så bekymret for overvekt i seg selv, har du noen kilo for mye i forhold til normalvekt er det ikke nødvendigvis et helseproblem. Problemer opptrer som oftest når kiloene kommer med en ugunstig fettfordeling. Magefett er særlig ugunstig for blodtrykket og kan for eksempel bestemmes med livvidde-måling. 

Har du for stor livvidde, kan du senke blodtrykket med én enhet for hvert kilo du klarer å gå ned i vekt.​

Fysisk inaktivitet øker blodtrykket 

Har du forhøyet blodtrykk og begynner med moderat fysisk aktivitet, slik som å gå tur i 30 minutter fem ganger i uka, vil du senke overtrykket med om lag 6 enheter, og undertrykket med om lag 5. Du trenger ikke være toppidrettsutøver eller trene til Birkebeinerløpet for å få en effekt. Den store forskjellen er mellom dem som er stillesittende og dem som ikke er det. 

Effekten av mer anstrengende eller organisert fysisk aktivitet, for eksempel å gå raskt på tredemølle eller i bratt oppoverbakke, gir trolig en tilleggseffekt.

Høyt alkoholkonsum øker blodtrykket

Med høyt menes én av to ting: Det ene er hvis konsumet på det jevne overstiger mer enn to alkoholenheter per dag, vi snakker da om mer enn to små glass vin eller to flaskepils. Det andre er fylla, å samle alkoholenhetene til for eksempel helgene eller ferier. 

Hva som er verst av et jevnt forhøyet inntak fordelt utover uka, og regelmessige, men atspredte fyllekuler, er ikke kjent. 

I begge tilfeller er det et doseresponsspørsmål: Jo høyere inntak, desto verre er det. Klarer du å unngå fylla eller kutte ned til et jevnt moderat forbruk, det vil si to alkoholenheter eller mindre per dag, vil du kunne redusere blodtrykket ditt.

Kosthold spiller en rolle for blodtrykket

Når det gjelder kostholdet, er det ikke snakk om å ta vitamintilskudd eller følge ekstreme dietter. Et kosthold rikt på grønnsaker, frukt, lite rødt kjøtt og mye flerumettet fett fra kilder som nøtter, fisk og olivenolje, har en gunstig effekt på blodtrykket.

Saltinntaket er også av betydning

Helsemyndighetene anbefaler oss å begrense det daglige saltinntaket til fem gram daglig. Samtidig vet vi at gjennomsnittsnordmannen inntar omtrent ti gram salt hver dag. Om dette er tilfellet for deg, vil det å redusere saltinntaket til omkring fem gram daglig kunne ha en gunstig effekt på blodtrykket.
Sist oppdatert 09.12.2022