Pasientkurs

Informasjonsdag om kransåresykdom

Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til utblokking ved OUS, Ullevål. Dagen vil gi deg kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom og hvordan leve med sykdommen.

Tid og sted

Når

Du vil få innkallingsbrev med nærmere informasjon om tidspunkt.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er utarbeidet i samarbeid mellom Hjertemedisinsk avdeling, Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Du blir henvist mens du er inneliggende på Ullevål sykehus og Hjertemedisinsk poliklinikk kontakter deg senere angående dato. Gi beskjed i god tid på telefon 22 11 75 26 dersom du ikke kan delta.

Det blir undervisning fra lege, sykepleier, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. I tillegg kommer en person som selv har gjennomgått behandlingen og forteller om sine erfaringer.

Tema

Følgende tema blir belyst:

  • Hva er hjerteinfarkt og hva er angina pectoris.
  • Behandlingsmetoder og undersøkelser.
  • Hvordan virker hjertemedisinene.
  • Normale reaksjoner etterpå.
  • Hvordan forholde seg til eventuelle brystsmerter.
  • Aktivitetsnivå og trening - hva tåler jeg?
  • Kosthold
  • Røyking

Det blir gode muligheter til å stille spørsmål underveis. Det tas forbehold om endringer underveis.

Varighet: 09.00–15.00.

Oppmøte: Bygg 10, Ullevål sykehus

Kursavgift: Egenandel 375 kroner (frikort gjelder).

Bevertning: Det vil bli servert lunsj.

Pårørende: Pårørende er hjertelig velkomne til å delta. Fint om det gis beskjed om deltagelse fra pårørende med tanke på bestilling av lunsj.

Dersom du mot formodning ikke har fått tilbud om kurset vennligst ta kontakt med en av kontaktpersonen som er oppgitt.

Kontakt

Relevante behandlinger