Lungefysioterapi og helserelatert livskvalitet ved cystisk fibrose

Artikkel om lungefysioterapi og helserelatert livskvalitet publisert.

Norsk senter for cystisk fibrose
Publisert 21.10.2022
Sist oppdatert 10.07.2023
Studien viser at lungefysioterapi har effekt på helserelatert livskvalitet.
 
​Undersøkelsen av helserelatert livskvalitet (HRQoL) ble utført gjennom et spørreskjema (CFQ-R) før og etter en klinisk intervensjon i lungefysioterapi som gikk over åtte uker. Her undersøkte vi effekten av to ulike teknikker (forsert ekspirasjonsteknikk og spesifikk hosteteknikk). 

Klinisk intervensjon

HRQoL 

I den studien som nå er publisert ble det funnet klinisk relevante endringer og signifikante sammenhenger. Flertallet av deltakerne hadde en positiv endringsskår i livskvalitet, kategorien luftveis symptomer (respiratorisk symptomskår). 
 
En sterk sammenheng (korrelasjon) (r = 0,94 (p<0.01)) ble funnet mellom total sputumvekt (fjernet slim fra luftveiene) og positive endringer i CFQ-R (respiratorisk symptomskår), og mellom endringer i lungefunksjon (FEF50) og CFQ-R (respiratorisk symptomskår (r = 0,84 (p = 0,04)) før og etter gjennomført intervensjon. Den signifikante korrelasjonen påviser sammenheng mellom helserelatert livskvalitet og henholdsvis fjerning av slim fra luftveier (sputumvekt) og bedring i lungefunksjon. I en utvidet analyse fant man at sputumvekt alene forklarte bedringen i livskvalitet.  

Studien har bidratt med

  • Ny kunnskap om innhold og dosering av behandling
  • Ny innsikt i sammenhenger mellom lungefysioterapi, klinisk relevante endringer i pasientrapporterte utfall, positive endringer i lungefunksjon og opplevd helse. 
  • Ny innsikt i sputum sin rolle som mellomliggende variabel, og som kan modifiseres i optimaliserte behandlingsstrategier
  • Funnene reiser nye forskningsspørsmål om behandlingsmetode og dosering