Lungebehandling ved cystisk fibrose

Lungebehandlingen skal bidra til å forebygge og utsette forverring av lungesykdommen.

Inhalasjonsbehandling

Slimløsende og luftrørsutvidende medisiner er en del av den daglige forebyggende behandlingen, og inngår i slimmobiliserende behandling. Medikamenter som inhaleres før eller etter slimmobiliserende behandling vil i hovedsak være DNase (Pulmozyme), og eventuelt antibiotika ved behov. 

Lungefysioterapi

I den slimmobiliserende behandlingen er målet å løsne, flytte og fjerne slim fra lungene. Når det ikke er slim til stede, er målsettingen å ventilere lungene, og å kjenne etter om det er slim til stede. Personer med CF har daglig forebyggende behandling. Behandlingen består av inhalasjon av saltvann, og teknikker for å mobilisere og fjerne slim på en skånsom og effektiv måte. Individuell tilpasning er nødvendig for å dekke målsettingen. Opplæring ivaretas av fysioterapeut med spesialkompetanse, og valg og tilnærmingsmåte varierer avhengig av alder, forutsetninger og behov.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og trening bidrar til å mobilisere slim, og fysisk aktivitet brukes både som ramme og innhold i behandlingen. Når fysisk aktivitet inngår som en del av behandlingen for å mobilisere slim, veksler aktiviteten med teknikker for å kjenne etter og fjerne slimet. Trening av utholdenhet kommer i tillegg.


Sist oppdatert 21.06.2023