Hva må fastlegen gjøre før henvisning til OUS

Dette må du som fastlege gjøre før du sender henvisningen til Oslo universitetssykehus.

Primærvurdering basert på nasjonal veileder for CFS/ME
​Før henvisning forventes det at fastlegen har gjort en grundig primærvurdering, som innebærer grundig undersøkelse, gjennomgang av Canadakriterier, aktuelle blodprøver og eventuelt billeddiagnostikk. Ofte er det nødvendig at fastlegen henviser til flere spesialister for å utelukke sykdommer som kan gi et CFS/ME liknende bilde, for eksempel søvnapne


Anbefalt supplerende utredning

Klinisk-kjemiske blodprøver: Hb, SR, hvite m diff. telling, trombocytter, jern, transferrin, transferrinmetning og transferrinreseptor, ferritin, Na, K, ionisert Ca, P, Mg, glukose, albumin, CRP, ALAT, ASAT, GT, Bilirubin ALP, LD, kreatinin, CK, vitamin B12, folat, Vit. D, fritt T4, TSH, kortisol/ACTH (morgenprøve).

Immunologiske prøver: IgG, IgM, IgA, total IgE, ANA-screening, revmatoid faktor, anti-transglutaminase antistoff. 

Mikrobiologiske undersøkelser: Serologi (på indikasjon): EBV (Epstein-Barr virus), CMV(Cytomegalovirus), VZV (Varicella Zoster virus), HSV (Herpes simplex virus), HIV (voksne), Toxoplasma, Borrelia, Hepatitt B og C, Parvovirus B19.

Urinprøve: Stiks
 
Følgende undersøkelser vurderes basert på klinikk: Henvisning til søvnregistrering. 24-timers EKG eller andre kardiologiske undersøkelser om behov. MR caput hører ofte med mht evt MS som årsak til funksjonstap. Hvis tungpust ta gjerne rtg thorax, spirometri og pro BNP. Om GI plager, ta gjerne fecal test og evt aktuell billeddiagnostikk. Vurder også henvisning til nevrolog/nevropsykolog eller andre spesialister avhengig av symptomer
 

Bakgrunn og tidligere sykdommer/utredninger

 • Sivilstatus, barn og boforhold
 • Tidligere sykdommer (somatiske og psykiske), aktuelle epikriser ønskes vedlagt
 • Tidligere eller nåværende forsøkt behandling og effekt av denne
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)
 • Medikamentliste

Aktuell sykehistorie og daglig funksjonsnivå

 • Hvilke symptomer har pasienten? 
 • Hvor lenge har symptomene vart, og hva kan evt. ha vært utløsende årsaker?
 • Trenger pasienten hjelp i hverdagen?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?
 • Vekt, høyde (BMI)

Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning, tidligere arbeidserfaring og dagens jobbsituasjon
 • Mottar pasienten inntektssikring fra NAV på grunn av helseplager? Hvilken?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon til å komme seg tilbake i arbeid eller øke sin arbeidskapasitet?
Sist oppdatert 16.09.2022