Pasientkurs

Diabetes type 1, lærings- og mestringskurs

Kurstilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan en kan leve godt med diabetes i hverdagen og samtidig ivareta egen helse

Tid og sted

Når

Kurs arrangeres flere ganger i året

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset krever henvisning fra egen lege, hvis du ikke er under behandling ved Endokrinologisk poliklinikk, Aker sykehus.

Henvisningen sendes elektronisk eller pr post til:

Oslo universitetssykehus

Medisinsk klinikk,  ESF, Seksjon for endokrinologiske poliklinikker

Postboks 4956, Nydalen

0424 Oslo

Når henvisning er sendt inn, vil du få invitasjon til kurs når det settes opp. Du har anledning til å ha med en pårørende (gratis). Kurset koster en egenandel.

 

Innhold i kurset:

  • Årsaker, symptomer og behandling av diabetes type 1
  • Kostveiledning
  • Fysisk aktivitet
  • Egenkontroll av blodsukker
  • God fotpleie og stell av føtter
  • Oppfølging hos øyelege med mer

Kurset er gruppebasert og går over 2 dager og ledes av diabetessykepleier.

Du vil treffe helsepersonell med ulik fagbakgrunn, og det vil bli god mulighet til å stille spørsmål underveis i kurset.

Du kan lese om diabetes type 1 på nettsidene til Oslo universitetssykehus og på nettsidene til Helsenorge.

Kontakt