Seksjon for sosionomer (Medisinsk klinikk)

Sosionomene har oversikt over og kan formidle kontakt til det aktuelle hjelpeapparat utenfor sykehuset. Sosionomen kan gi råd om rettigheter, stønader og ytelser etter bl.a. trygde- og sosiallovgivningen og kan gi bistand ved søknader. Dette kan for eksempel gjelde: Økonomi, bolig, arbeid, utdanning og rehabilitering/attføring.

Seksjonsleder: Marit Vold Heddan.

Sosionomene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av sengepostenes og poliklinikkenes behandlingstilbud.

Når man blir syk og innlagt på sykehus kan det bli behov for ulike tiltak for å mestre den nye situasjonen både for pasient og for pårørende. Sosionomene kan bistå med hjelp til å bearbeide den nye livssituasjonen gjennom samtaler, råd og veiledning.

Vi kan også delta i kontakten med ditt lokale hjelpeapparat om du har andre problemstinger og ønsker hjelp til å fremme din sak i møte med hjemkommunen. Vi må imidlertid prioritere de pasientene som er innlagt, eller har kontaktet oss før de skrives ut.

Vi driver vår virksomhet gjennom tverrfaglig samarbeid i avdelingene. En viktig oppgave er pasientundervisning, vi deltar i divisjonens informasjonskurs og støttegrupper for ulike pasientgrupper med kroniske lidelser.

Kontakt

Felleskontor sosionomer

Seksjonsleder Marit Vold Heddan

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus; Bygg 3, 4 etg.
En bygning med et skilt foran seg

Aker sykehus Bygg 6

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.