Seksjon for logopedi (Medisinsk klinikk)

Logopedene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av sengepostenes- og poliklinikkenes behandlingstilbud

Logopedene er organisert i Medisinsk klinikk, Ullevål og Aker. Det er 5 årsverk. 

Logopedenes arbeidsområder omfatter:

 • dysfagi (svelgevansker)
  • videofluoroskopi (VFS) og fleksibel endoskopisk evaluering av svelgefunksjon (FEES)
 • afasi (språkvansker)
 • dysartri (talevansker)
 • taleapraksi
 • stemmevansker
 • praktiske kommunikasjonsvansker
 • stamming
 • ervervede lese- og skrivevansker
 • barn (dysfagi og dysfasi)

Logopedene kartlegger, diagnostiserer, veileder og utarbeider et individuelt tilpasset opplegg. Seksjon for logopedi henviser også pasientene til eksterne logopeder og er behjelpelige med kommunikasjonshjelpemidler dersom det er behov for det.

Arbeidstid:

8:00 - 15:30

Kontakt

Telefon

Avdelingsleder Vala Ágústsdóttir, mobil

40241316

Avdelingsleder Vala Ágústsdóttir, kontor

22118706

Felleskontor logopeder

22118711

Avdelingsleder Vala Ágústsdóttir

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran seg

Aker sykehus Bygg 6

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.