Lege i spesialisering Del 1 (LIS1), OUS

Det er overlege Leon Andrew Lane ved Akuttmedisinsk avdeling som har hovedansvaret for LIS1 gjennom hele sykehusperioden, både organisasjonsmessig og personalmessig.

LIS1

LIS1 er ansatt ved OUS i 12 måneder. Stillingene er fordelt på kirurgi og medisin med 6 måneder på hvert område. Kirurgisk turnustjeneste er delt mellom skadelegevakten og avdeling for gastro- og barnekirurgi. Ved Medisinsk klinikk knyttes LIS 1 opp mot sengepost. 

Her finner du mer informasjon om LIS1
En gruppe kvinner i hvite labfrakker