Fostermedisinsk avdeling

Avdelingen tilbyr rutineultralyd i første og andre trimester i svangerskapet, dette utføres av jordmødre med videreutdanning i ultralyddiagnostikk. Vi arbeider også tverrfaglig med oppfølging og behandling av gravide med mistenkt sykdom og utviklingsavvik hos fosteret. Dette gjør vi først og fremst med ultralydundersøkelser utført av leger med kompetanse i fosterdiagnostikk. Sentrale samarbeidspartnere er spesialister i medisinsk genetikk, nyfødtmedisin, barnehjertemedisin, barnekirurgi, barnenevrokirurgi og patologi. Gravide/par som har behov for praktisk bistand eller emosjonell støtte i forbindelse med fosteravvik kan få samtale med vår kliniske sosionom. Les om fosterdiagnostikk med tidlig ultralydundersøkelse og NIPT-test av gravide i boksen under.

Fostermedisinsk avdeling ledes av: Vasilis Sitras.

Tidlig ultralyd og NIPT-test av gravide

Tidlig ultralyd i svangerskapet tilbys alle gravide med fødeplass i OUS. 

Fra med med 1. mars 2023 gir vi tilbud om tidlig ultralyd (svangerskapsuke 11+0-13+6) til alle gravide som har fødeplass ved OUS. Tilbudet er frivillig. 

Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøkelsen regnes som fosterdiagnostikk og krever skriftlig informert samtykke som innhentes av lege eller jordmor ved OUS. Muntlig samtykke anses å være tilstrekkelig ved henvisning av fastlege, jordmor eller gynekolog til fosterdiagnostikk.

Alle gravide som blir henvist til fødeplass ved OUS vil automatisk få tilbud om tidlig ultralyd, med mindre det er presisert i henvisningen at de ikke ønsker denne undersøkelsen. Hvis den gravide ikke ønsker denne undersøkelsen, kan hun også avbestille den. 

Ultralydundersøkelsen i uke 17–19 blir ikke regnet som fosterdiagnostikk etter bioteknologiloven, og er et frivillig tilbud til alle gravide. 

NIPT 

Gravide som er 35 år eller eldre ved termin har rett til NIPT (Non Invasiv Prenatal Test) for trisomi 13, 18 og 21 gjennom den offentlige helsetjenesten, og kan henvises direkte til ultralyd og NIPT ved det sykehuset de søker fødeplass. 

Mulig utvidet indikasjon

Gravide med mulig utvidet indikasjon for fosterdiagnostikk (arvelig sykdom i familie, tidligere foster/barn med kromosomfeil/misdannelse/psykisk funksjonshemming), bør samtidig henvises til genetisk veiledning ved Avdeling for medisinsk genetikk ved OUS. 

Henvisninger

Ved alle henvisninger, vennligst husk å skrive dato for siste menstruasjon (eller annen informasjon for å beregne svangerskapet), slik at vi kan sette opp time til ultralyd på riktig tidspunkt. 

Mer informasjon

Mer informasjon om tidlig ultralyd og NIPT til helsepersonell (Helsedirektoratet).

For pasientinformasjon på flere språk og film (norsk med engelske undertitler), om tidlig ultralyd/NIPT:

Kvinner som har fødeplass ved andre sykehus, vil få det samme tilbudet der. Undersøkelsene tilbys ved våre fostermedisinske poliklinikker på Ullevål og Rikshospitalet. 

Vi viser til Helsedirektoratets side om fosterdiagnostikk.

  • Informasjon
  • Rutineultralyd i svangerskapet
  • Tidlig ultralyd (måling av nakketranslusens)
  • Fostervannsprøve
  • Morkakeprøve

 

Rikshospitalet

Telefon sekretær Rikshospitalet.

Ved behov for endring/avbestilling av time.
Hverdager fra 09.00–11.00 og 12.00–15.00.

Telefon: 23 07 46 47.

 

Ullevål

Telefon sekretær Ullevål.

Mandag til fredag kl. 09.00–15.15.

Telefon: 22 11 98 41

Kontakt

Telefon

Rikshospitalet:

23 07 46 47
Rikshospitalet kl. 08.00 – 15.00 / Ullevål kl. 09.00 – 15.15

Ullevål:

22 11 98 41
Rikshospitalet kl. 08.00 – 15.00 / Ullevål kl. 09.00 – 15.15

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet, Songsvannsveien 20, Avsnitt E2. Kvinneklinikken, 3. etg., høyre side.

NB! Fra 15.januar 2024 vil pasienter som kommer til sykehuset måtte gå inn midlertidig hovedinngang, følg skilting. Adkomsttorgets hovedinngang og inngangen til Kvinne- og barneklinikken, er pt stengt.

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Kvinneklinikken, bygg 8, underetasjen, svangerskapspoliklinikken.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

En bygning med gangvei

Ullevål sykehus Bygg 8

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.