Ekspertsykehuset

Undersøker om øyet kan si noe om hjerte- og karhelsen etter svangerskapskomplikasjoner

Flere studier har vist at kvinner som utvikler høyt blodtrykk i svangerskapet (hypertensive svangerskapskomplikasjoner) har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom senere i livet. I forskningsstudien EARLY har vi tatt i bruk innovative øyeundersøkelsesmetoder, for å se om de kan si noe om hjerte- og karhelsen deres tre år etter svangerskapet.

Kvinne som tar en øyeundersøkelse
Illustrasjonsfoto fra Shutterstock

​Tekst: Sissel Hoel, medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo (UiO) og Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer (FFKS), Kvinneklinikken (KVI), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Shutterstock og privat. Illustrasjon: Sissel Hoel​​​

Flere tidligere studier anslår at hypertensive svangerskapskomplikasjoner er assosiert med rundt dobbelt så høy risiko for en rekke hjerte- og karsykdommer, samt død av hjerte- og karsykdom, sammenliknet med kvinner som hadde normale svangerskap. Det utgjør dermed en betydelig kvinne-spesifikk risikofaktor, nærmest på nivå med røyking, som i dag er underkommunisert og uten noen målrettet form for oppfølging for å forebygge hjerte- og karsykdom.

En kvinne som smiler til kameraet
Sissel Hoel. Foto: Privat

Med studien EARLY (Early Predictors of Cardiovascular Risk After Placenta Related Pregnancy Complications) ønsker vi å finne nye metoder som kan brukes til å fange opp tidlige tegn til utvikling av hjerte- og karsykdom etter høyt blodtrykk under svangerskapet, for å kunne starte forebyggende tiltak og behandling.

Hvordan kan vi fange opp dem med høyest risiko for hjerte- og karsykdom etter hypertensive svangerskapskomplikasjoner?

Ved Forskningssenter for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (FFKS) ved Kvinneklinikken, ledet av gynekolog og professor Annetine Staff, forsker vi på hvordan vi best kan følge opp kvinner etter hypertensive svangerskapskomplikasjoner, og hvilke undersøkelsesmetoder vi kan bruke for å fange opp dem med høy risiko for hjerte- og karsykdomsutvikling. I tillegg til allerede anerkjente undersøkelsesmetoder som blant annet blodtrykksmåling, vekt og måling av fettstoffer i blodet, forsker vi på om det finnes nye undersøkelsesmetoder som kan være bedre egnet til å fange opp dem med høyest risiko så tidlig som mulig.

Nye muligheter med samarbeid på tvers av fagfelt

Ved å samarbeide med Senter for Øyeforskning og Innovativ Diagnostikk ved Øyeavdelingen, ledet av oftalmolog og professor Goran Petrovski, har vi tatt i bruk innovative øyeundersøkelsesmetoder for å undersøke karhelsen hos kvinner med hypertensive svangerskapskomplikasjoner, tre år etter svangerskapet. Ved hjelp av ny teknologi har vi nå muligheten til å ta detaljerte bilder av selv de aller minste blodkarene på netthinnen, helt non-invasivt og uten ubehag for pasienten. 

I studien EARLY har vi studert om nye øyeundersøkelsesmetoder kalt optisk kohorens tomografi angiografi (OCTA) og retinal oksymetri (RO), kan brukes til å fange opp tidlige tegn til hjerte- og karsykdomsutvikling hos kvinner etter hypertensive svangerskapskomplikasjoner. 

Logo
Illustrasjon: Sissel Hoel

Vi har derfor tatt målinger og bilder av småkar på netthinnen tre år etter svangerskapet, for å se om vi kan se forandringer hos kvinner som hadde hypertensive svangerskapskomplikasjoner, sammenliknet med kvinner som hadde normale svangerskap. ​

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner - tegn på en stresset morkake

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner er en samlebetegnelse på flere svangerskapsrelaterte komplikasjoner, som kjennetegnes av morkakedysfunksjon og hypertensjon (høyt blodtrykk) som felles tegn. Et eksempel på dette er svangerskapsforgiftning, som på fagspråket kalles preeklampsi.

En stresset morkake, slik vi ser ved preeklampsi, vil skille ut stoffer til den gravide, som blant annet kan medføre økt grad av betennelsesprosesser i kvinnens blodårer. Dette vil på​virke blodkarene og gi høyt blodtrykk, og det kan påvirke nyrene og gi proteiner i urinen, hvilket utgjør de klassiske tegnene på preeklampsi. 

Dersom tilstanden står ubehandlet, kan den imidlertid også påvirke andre organer i kroppen, og i verste fall føre til alvorlige komplikasjoner som for tidlig fødsel, leversvikt, krampeanfall og død. Selv om mødredødeligheten i Norge heldigvis har falt betydelig de siste tiårene, er svangerskapsforgiftning fremdeles en av de viktigste årsakene til mødredødelighet på verdensbasis. Behandlingen er å forløse barnet. Når den stressede morkaken fjernes forsvinner også kilden til de skadelige stoffene i mors blod, og hun anses etter hvert som frisk igjen.

Underkommunisert risikofaktor for hjerte- og karsykdom 

Flere studier har imidlertid vist at kvinner som har gjennomgått hypertensive svangerskapskomplikasjoner har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom senere i livet. Mekanismene bak dette er i dag ikke fullstendig kartlagt, men mye tyder på at felles risikofaktorer mellom de to sykdomsgruppene (som for eksempel høyere alder, overvekt, diabetes med mer) kan forklare deler av assosiasjonen. I tillegg til dette forskes det på om hypertensive svangerskapskomplikasjoner (og de skadelige reaksjonene de medfører i mors kropp) også i seg selv kan bidra til ytterligere risiko for hjerte- og karsykdomsutvikling.

Samtidig som det er behov for mer forskning på mekanismene bak denne sammenhengen, bør man ikke neglisjere at hypertensive svangerskapskomplikasjoner som gruppe fanger opp vesentlig unge kvinner med forhøyet risiko for alvorlig sykdom. 

Pasientinformasjon om preeklampsi, inkludert hjerte- og karsykdomsrisiko

Sist oppdatert 09.10.2023