Klinisk forskningsenhet i Kvinneklinikken

Klinisk forskningsenhet er en nyopprettet enhet (fra 2020) under Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) ved Kvinneklinikken. Enheten skal gi støtte til gjennomføring av kliniske studier ved Kvinneklinikken. Vi tar oppdrag fra industri og profesjonelle forskningsaktører. Enheten består av studiesykepleiere, forskningskoordinator og avdelingsleder ved FoU. ________________________________________________________________________________________ The CLINICAL RESEARCH UNIT is a newly established unit (from 2020) under the Research and Development Department (R&D) at the Department of Gynecology and Obstetrics. The unit provides support for the implementation and conduct of clinical trials at the Department of Gynecology. We take assignments from industry and research institutions. The unit consists of study nurses, research coordinators and the head of department at R&D.

Slik finner du fram

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo

Følg oss på sosial media

Vi oppdaterer våre aktiviteter og nyheter også på sosiale kanaler. Følg oss!
FB side Klinisk forskningsenhet
FB