Ekspertsykehuset

Ungdom med kreft får cellegift hjemme

Sengepost A8 ved Radiumhospitalet sender nå ungdommer hjem med cellegift i en sekk på ryggen. Aldri har vi opplevd så gode tilbakemeldinger fra pasientene som nå.

Sekk gjøres klar til ungdommen som får cellegiften med seg hjem. Slik kan de unge ha mer bevegelsesfrihet enn hvis de hadde vært innlagt på sykehuset ved alle sine cellegiftkurer. Foto: Ingunn H. Sandven og Hilde Bøgseth, OUS.

​Tekst av: Ingunn H. Sandven, kreftsykepleier med fagansvar ved sengepost A8 og Hilde Bøgseth, kreftsykepleier med koordinerende ansvar for ungdom og unge voksne ved sengepost A8, Kreftklinikken, OUS Radiumhospitalet. Foto: Ingunn H. Sandven og Hilde Bøgseth, OUS.

Unge og sårbare

På sengepost A8 behandles pasienter med sarkom og lymfom. Mange sarkompasienter hos oss er mellom 10 og 26 år og kommer innenfor kategorien ungdom og unge voksne.

Ingunn H. Sandven

Kreftsykepleier Ingunn H. Sandven, sengepost A8, OUS Radiumhospitalet.

Bilde av Hilde Bøgseth

Kreftsykepleier Hilde Bøgseth, sengepost A8, OUS Radiumhospitalet.

For denne pasientgruppen er det ekstra krevende å tilbringe mye tid på sykehuset og mange går glipp av både skole, jobb, fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og kanskje oppfølging av sine egne barn mens de er under behandling.

Det er tøft både fysisk og psykisk å skulle gjennomgå behandling som kan ta opp mot ett år.

Vil gjøre behandlingen mer tilpasset ungdommens liv

Prosjektet på A8 startet for cirka 1 år siden da vi var på et studiebesøk i Lund i Sverige. Denne turen ble betalt av penger fra prosjektet "Borte bra, hjemme best" og vant i OUS sin innovasjonskonkurranse.

Flere nordiske land gjør allerede dette og vi ønsket at behandlingen for våre ungdommer kunne forbedres til at de kunne tilbringe mer tid hjemme enn på sykehuset.

En bærbar infusjonspumpe, Cadd Solis, ble løsningen.

Bilde av ungdom med Cadd Solis

Ungdom med bærbar inusjonspumpe. Foto: Ingunn Sandven/Hilde Bøgseth, OUS.

Pasientene får cellegiften sin eller hydreringsvæske i en sekk som rommer opp til 3L og kan etter bestemte kriterier som er bestemt i samråd med ansvarlig lege reise hjem, bo i leilighet i Oslo i regi av sykehuset eller bli i avdelingen, men med større bevegelsesmuligheter enn ved en vanlig infusjonspumpe og et stativ som hele tiden er i veien.

Ungdommene kan være med venner, gå på skole, gå turer og delta i livet som ellers ville stått på vent mens de ville vært innlagt på sykehuset ved alle sine cellegifttkurer.

Opplæring  ansatte og pasienter

På sengepost A8 jobber det omlag 60 sykepleiere som alle har måttet ha opplæring og sertifisering i bruken av den nye infusjonspumpen.

Dette har vært en tidkrevende prosess, spesielt siden dette også har blitt gjort med strenge restriksjoner grunnet korona-pandemien. Målet var at 50% var opplært innen sommeren og de resterende før nyttår 2020. Dette har vi nesten klart og er stolte av arbeidet som ligger bak.

Vi har utarbeidet sjekklister både til pasientene og til sykepleierne som administrerer pumpen. Pasientene må opplæres i deres muligheter for bruk av pumpen og om ulike varsler de kan få mens de er hjemme.

Pasientens sjekkliste leveres inn daglig til sykepleier når de kommer inn til sykehuset for påfyll av cellegift eller hydrering. Hjemme måler de vekt, diurese, tar urinprøver og evn vanndrivende ved behov ut i fra gitte grenseverdier. Disse målingene rapporteres til sykepleier og det dokumenteres i journal.

På denne måten blir ungdommen noe mer ansvarliggjort og deltagende i sin egen behandling og flere uttrykker at de føler mer kontroll og klarer å takle behandlingen bedre.

Veien videre

Hjemmebehandling er noe vi har stor tro på og vi mener at potensialet i bruken av denne infusjonspumpen kan utvides ytterligere til andre pasientgrupper på vår avdeling.

Flere kan få behandling i sekk selv om de er inneliggende og har større muligheter til aktivitet, mer bevegelsesfrihet, mindre forstyrrelser av alarmer på natten og det gjør at pasienten lettere kan bevege seg rundt på sykehuset, selv på trange pasientrom.

Les pasientinformasjon om CADD Solis infusjonspumpe på OUS sine nettsider.

Les mer om vårt innovasjonsprosjekt "Borte bra - hjemme best".

Se film om hvordan bærbar infusjonspumpe fungerer.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF sin temaside

 

Sist oppdatert 06.02.2023