Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ledes av Ellen Schlichting.

Ellen Schlichting 02 HighRes.jpg

Vi har ansvar for kirurgisk utredning, behandling og kontroll av pasienter med sykdom i bryst og i skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) eller biskjoldbruskkjertelen (parathyreoidea). Med sykdom i bryst og skjoldbruskkjertel menes både kreft og godartede kuler/tilstander.

I Oslo universitetssykehus er denne virksomheten samlet på Aker sykehus. Av ca. 3 700 nye tilfeller av brystkreft som oppdages i Norge hvert år, opereres rundt 450 av disse hos oss. Vi opererer også over 400 pasienter med sykdom i skjoldbruskkjertelen eller biskjoldbruskkjertelen årlig.

Kirurgene samarbeider tett med andre spesialister innen onkologi, patologi, radiologi, endokrinologi, plastikkirurgi m.fl. Alle kreftpasienter blir diskutert i multidisiplinære møter hvor diagnose og behandling bestemmes av spesialister i fellesskap. Vi har pakkeforløp og standardiserte pasientforløp for brystkreft og thyreoideakreft. Vi utreder og behandler også mange pasienter med godartet sykdom i bryst og thyreoidea/parathyreoidea. Vi benytter senger på Urologisk sengepost før og etter operasjon der det er nødvendig med innleggelse. For øvrig benytter vi mye dagkirurgiske inngrep innen brystkreft og ved behov kan pasienter benytte Ullevål pasienthotell.

Seksjonen deltar i flere store forskningsprosjekter. I det nye Radiumhospitalet som står ferdig i 2024 vil det bli etablert et brystsenter.

Brystkreft og godartet sykdom i bryst
De fleste pasientene opereres dagkirurgisk. Det vil si at du ikke blir innlagt på sengepost, men du kan få tilbud om overnatting på pasienthotell dersom du ikke reiser hjem på ettermiddagen operasjonsdagen.

Skjoldbruskkjertelkreft og godartet sykdom i skjoldbruskkjertel (feks. struma) og biskjoldbrukskjertel

Når du er inne til kirurgisk behandling av skjoldbruskkjertel, vil du vanligvis være inneliggende på sykehus i 1 –2 døgn. Disse operasjonene utføres ved Aker sykehus.

Dersom du skal opereres for sykdom i skjoldbruskkjertel eller biskjoldbruskkjertelen, vil du vanligvis være inneliggende på sykehuset i 1–2 døgn.

Seksjonen flytter til Radiumhospitalet høsten 2024

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran

Aker sykehus Bygg 11

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med benker og et skilt foran

Aker sykehus Bygg 98

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Praktisk informasjon

​På sykehusapoteket får du kjøpt det du trenger under sykehusoppholdet og ved utskrivning. Apoteket har tett samarbeid med sykehuset og tilpasser sortimentet etter våre anbefalinger. Deres ansatte har høy faglig kompetanse og kan gi deg gode råd om bruk av dine legemidler og andre produkter. Hos sykehusapoteket kan du hente ut alle dine resepter, også fra din fastlege.

Les mer her.

Det er dessverre ingen blomsterbutikk på Aker sykehus lenger.

Det er tilgang til datamaskin med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Du finner kiosk ved hovedinngangen i bygg 11.

 • Adresse: Trondheimsveien 235
 • Telefon: 22 15 21 96 

Åpning​​​stider

 • Mandag til fredag: kl. 10.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt

Kantine åpen for a​​​lle

 • ​Hverdager kl. 09.00–14.00.​​

Kantinen holder til i bygg 5, 1. etasje rett innenfor hovedinngangen.

Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

Det er fortsatt god parkeringskapasitet på området, men du må belage seg på noe lengre gangavstander. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Alle endringer og sperringer vil bli synliggjort med midlertidige skilter og refleksbånd.

Det er etablert besøksplasser utenfor hovedinngangen og ned mot teltet til parkavdelingen. I tillegg er det besøksplasser utenfor inngang til bygg 2, bygg 6 og bygg 8. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Parkeringsplassene ved Aker sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager. Se informasjon om betaling lenger ned.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med lademulighet. 

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (for eksempel. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten. Beløpet som ikke brukes, blir refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

​Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke

EasyPark-kode: 3004.

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Kontakt​​​

Generelle henvendelser:

Klager​​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering​

OUS  parkeringsområder håndheves etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Research at Oslo University Hospital

Research from section of Breast and Endocrine Surgery
Les mer hos OUS-research
Research at Oslo University Hospital