Et rom med en stor hvit maskin

Avdeling for medisinsk fysikk

Avdeling for medisinsk fysikk har det faglige ansvaret for den teknisk/fysikalske planleggingen av strålebehandling, og for medisinsk fysisk kvalitetssikring av behandlingene.  Avdelingen har også ansvar for vedlikehold og drift av strålebehandlingsutstyret og IT-systemene knyttet til strålebehandling.

Avdelingen har forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til medisinsk fysikk og strålebehandling.

Avdeling for medisinsk fysikk har seksjoner ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus: Seksjon for stråleterapifysikk - Radiumhospitalet, Seksjon for stråleterapifysikk - Ullevål sykehus, Seksjon for protonterapifysikk, Seksjon for stråleterapiteknologi og Seksjon for fagutvikling og undervisning. 

 

Mer informasjon om avdelingens forskning: 

OUH - Medical Physics (ous-research.no)

 

Avdelingen ledes av Jan Rødal.

 

Kontakt

Administrasjonsrådgiver

Spørsmål vedrørende strålebehandling: Radiumhospitalet: 22 93 40 00, Ullevål sykehus (Kreftsenteret): 23 02 66 00

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Artikler