Forskningssekretariatet

Enheten ledes av Kirsten T. Hagene.

Kirsten Thorin Kagene.jpg
Forskningskoordinatorene  Forskningskoordinatorene utfører studierelaterte administrative oppgaver, spesielt i forbindelse med søknads- og oppstartsprosesser. Dette gjør at studielege og studiesykepleier kan fokusere på pasientbehandling og oppfølgning.

 

 

Ansvarsområder for forskningskoordinator:

1. Planlegging

 • Gjennomgang av protokoll med fokus på logistikk og praktisk gjennomførbarhet
 • Gjennomgang av samtykkeskriv og annen informasjon til studiedeltakere
 • Prosjektsøknad til Regional Etisk Komité (REK) i tett samarbeid med prosjektleder
 • Interne forankringer/godkjenninger (personvern, biobank og forskningsutvalg)
 • Fungere som lett tilgjengelig hovedkontaktperson for sponsor i oppstartsfasen
 • Opprette kontakt og inngå avtaler med nødvendige serviceavdelinger ved OUS
 • Undervisning (samarbeidende personale)
 • Ansvarsfordeling og rolleavklaring
 • Budsjettprosess i tett samarbeid med Inven2 for oppdragsstudier
 • Planlegge og tilrettelegge for møter
 • Registrering av studien på Helse Norge og Sykehusets nettside

2. Gjennomføring / Oppfølging

 • Planlegge og tilrettelegge for møter
 • Innsending av eventuelle protokollendringer (amendments) til REK
 • Forberedelse før monitorering / inspeksjoner / audit
 • Vedlikeholde Investigators Site File

3. Avslutning

 • Sluttrapportering
 • Arkivering av studiedokumenter


For forskerinitierte studier kan forskningskoordinator også være involvert i andre oppgaver som f.eks. protokollskriving, utarbeidelse av samtykkeskriv og søknad og rapportering til Statens Legemiddelverk (SLV), avtaler med andre deltakende studiesenter (multisenter studier), registrering hos EMA eller ClinicalTrials.gov.

Etter at søknads- og oppstartsprosessen er avsluttet, er det hovedsakelig studiesykepleier som sammen med studielege håndterer pasientkoordinering, planlegging og gjennomføring av screeningperiode, behandlingsperiode og pasientoppfølging.


 

Prosjektmedarbeider

Er en ekstra støttefunksjon i seksjonen.

Prosjektmedarbeideren kan opprette enkle CRF-løsninger, overfører radiologiske bilder, vedlikeholder arkivet, administrere avdelingens studieregister, vedlikehold av studier på nettsider og felles IB-arkiv, koordinerer enkelte prosjekter og bistår forskningskoordinatorene med interne forespørsler og søknader og opprettelse av Investigator Site File og Master File.

Sekretær

Sekretær tilknyttet seksjonen er med og bemanner poliklinikkens ekspedisjon, bestiller pasientreiser, innhenter epikriser og utfører diverse nødvendig kontorarbeid og vedlikehold.

Kontakt

Postadresse

Radiumhospitalet
Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Forskningssekretariatet
Pb 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Ullevål
Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Forskningssekretariatet
Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.