Enhet for studiesykepleiere

Enhet for studiesykepleiere ledes av Melanie-Birte Schulz-Jaavel

Studiesykepleierens rolle er å være hovedkontakt for pasient og pårørende gjennom hele pasientforløpet i en klinisk studie.  Det innebærer å delta i planleggingen og gjennomføringen av en klinisk studie for å kunne ivareta pasientens sikkerhet og oppfølging i henhold til studiens protokoll gjennom hele studien.Ansvarsområder for studiesykepleier:

1. Planlegging

 • Vurdere mulighet for gjennomføring av studiet og behov for ressurser som kreves i samarbeid med PI og forskningskoordinator
 • Koordinering (ressursbehov, personale, utstyr, involverte avdelinger)
 • Undervisning (samarbeidende personale)
 • Logistikkforberedelser
 • Ansvarsfordeling og rolleavklaring

2. Gjennomføring / Oppfølging

 • Ressursperson for pasienten, pårørende, pleiepersonell og representanter fra legemiddelindustrien Pasientinformasjon (skriftlig / muntlig)
 • Screening og randomisering av pasientene
 • Koordinere behandling, studieprosedyrer og polikliniske kontroller
 • Sikre god kvalitet på studiedata ved god dokumentasjon og rapportering (Case Report Form)
 • Forberedelse før monitorering / inspeksjoner / audit
 • Arkivering av studiedokumenter

3. Avslutning

 • Rapportering
 • Arkivering av studiedokumenter

Kontakt

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF
Avd. for kreftbehandling, Enh. for studiesykepleiere
Pb 4953 Nydalen,
0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.