Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi ledes av Kjetil Berner.

Kjetil Berner 02 HighRes.jpg

Seksjonen har aktivitet på Radiumhospitalet, Aker- og Ullevål sykehus og behandler pasienter med kreft i prostata, blære, nyre, penis og testikler. Seksjonen ledes av Kjetil Berner, og har til sammen 12 faste overlegestillinger. Grunnet at flere er i deltids forskningsvirksomhet, er normalt 15 overleger tilknyttet seksjonen. I tillegg er fire leger i spesialisering knyttet til seksjonen.  

Seksjonens oppgaver er lokalsykehusfunksjon for flere Oslo-bydeler og områdesykehusfunksjoner knyttet til strålebehandling. Strålebehandlingen gis med kurativ hensikt, eller for å lindre og forebygge plager ved tilbakefall av kreftsykdommer. Seksjonen tilbyr også innvendig strålebehandling (brachyterapi) av enkelte pasienter med prostatakreft. Oslo universitetssykehus er eneste institusjon som tilbyr brachyterapi  til denne pasientgruppen i Norge. Seksjonen har også ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med testikkelkreft i Helseregion Sør-Øst. Det er således en seksjon med høy aktivitet, og det gis både kurativ og palliativ behandling inkludert strålebehandling, cellegift, immunterapi og målrettet behandling.

Vi samarbeider spesielt tett med kirurgspesialister (urologer) og  røntgenspesialister (radiologer). Mange av våre pasienter diskuteres ved våre fire multidisiplinære møter pr uke, hvor diagnose og behandlingsanbefaling avklares av spesialistene i felleskap.

Det er flere pågående studier ved seksjonen innen både medikamentell behandling og strålebehandling. Blant annet den internasjonale SPCG-15 studien, hvor pasienter med lokalavansert prostatakreft randomiseres til kirurgi eller strålebehandling.

Seksjonen har flere representanter i SWENOTECA (Svensk-Norsk Testikkelkreftgruppe) og deltar i flere studier i regi av denne gruppen. Seksjonen er også representert i andre nasjonale/internasjonale faggrupper.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Research at Oslo University Hospital

Urological oncology research at Oslo University Hospital
Les mer hos OUS-research
Research at Oslo University Hospital

Prostatakreftforeningen

Pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft
Les mer hos PROFO
Prostatakreftforeningen

Scandinavian Prostate Cancer Group

A research organisation within the Scandinavian Association of Urology/Nordisk Urologisk Förening (NUF)
Les mer om SPCG
Scandinavian Prostate Cancer Group

Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group

Focused on ensuring patients with testicular cancer optimal diagnosis, treatment and survivorship
Les mer om SWENOTECA
Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group