Seksjon for strålebehandling

Seksjon for strålebehandling behandler alle krefttyper der det er behov for strålebehandling.

Seksjonen består av to planleggingsenheter og tre behandlingsenheter. Vi har drift både ved Radiumhospitalet og ved Kreftsenteret, Ullevål.

Seksjon for strålebehandling ledes av Irene Berntsen.

Strålebehandlingen planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom onkologer, stråleterapeuter og medisinske fysikere.

Seksjon for strålebehandling har totalt 16 lineærakselleratorer for strålebehandling av kreft, 10 på Radiumhospitalet og 6 ved Kreftsenteret, Ullevål. Ved våre 16 akselleratorer er det drift på dagtid kl. 07.30–15.00, i tillegg har vi fire kveldsskift til kl. 20.00. To av kveldsskiftene er på Radiumhospitalet og to er på Ullevål.

Enhet for strålebehandling 1, Radiumhospitalet har i tillegg utstyr for gjennomføring av brachyterapi.

Planleggingsenhetene ved begge lokaliseringer har utstyr til forberedende undersøkelser, som CT og MR, i tillegg til avansert doseplanleggingsutstyr for utarbeidelse av individuelle doseplaner til hver enkelt pasient.

De fast ansatte i seksjon for strålebehandling er alle utdannet som stråleterapeuter.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.