Seksjon for sengeposter (AKB)

Seksjonen driver med utredning og behandling med kjemoterapi, hormonbehandling, stråleterapi, immunterapi, ulike former for symptomlindring og andre nye, målrettede medikamenter.

Seksjon for sengeposter ledes av Silje Lein Bjørnbeth.

Seksjonen består av totalt 5 sengeposter: 3 enheter ved Radiumhospitalet og 2 enheter ved Kreftsenteret på Ullevål, med totalt 125 sengeplasser. Alle enhetene har døgndrift.

Sentrale sykepleieoppgaver er administrering av ulike former for medikamentell kreftbehandling, symptomlindring, psykososialomsorg og pleie av kreftpasienter, informasjon og opplæring av pasienter og pårørende, oppfølging og kontroller, lindrende behandling samt omsorg og pleie ved livets slutt. Behandlingen skjer i nært samarbeid med andre avdelinger i sykehuset, i tillegg til de andre sykehusene i regionen.

I samhandling med primærhelsetjenesten legges det til rette for trygg utskrivning til hjemmet.

Personalet ved enhetene består av sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/ hjelpepleiere og helsesekretærer. Vi samarbeider tett med leger og tverrfaglig team, som kan inkludere fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog og prest. Fagutviklingssykepleiere i seksjonen er Gudveig Storhaug og Kjersti Stokke. I tillegg har hver enkelt enhet enhetsledere og spesialsykepleiere med fagansvar.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.