Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sarkomer

Formålet med nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sarkomer er å stimulere til forskning og formidle kunnskapen om sarkomer til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i alle helseregioner. Nettverket jobber for å skape et godt behandlingsnettverk for pasienter med sarkomer.

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo