Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom

Formålet med nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer er å stimulere til forskning og formidle kunnskapen om sarkomer til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i alle helseregioner. Kompetansetjenesten jobber for å skape et godt behandlingsnettverk for pasienter med sarkomer.

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Foto: Henning Larsen Architects

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo