Symptomer og tilstander

De fleste pasienter i palliativ fase har mange symptomer, tegn og lidelser samtidig. En helhetlig tilnærming med en systematisk kartlegging er derfor nødvendig for en individuell behandling og lindring. Pasientens oppfatning av hva som bør prioriteres, bør tillegges vekt. Målet er hele tiden best mulig livskvalitet.

Sist oppdatert 01.03.2024