Arv, skifte, testamente og gravferd

Helsepersonell opplever at pasienter, pårørende og etterlatte søker råd om testamente, arv, skifte og ytelser til gjenlevende.  Helsepersonell og sosionom skal være behjelpelig og sørge for at pasienter, pårørende og etterlatte får oversikt over hvem som kan hjelpe, hvordan de kommer i kontakt med advokat, skifteretten og andre aktuelle aktører. Her følger informasjon og nettsider som informerer om arv, skifte, testamente, og ytelser til gjenlevende.

Skifteretten og domstolene har nettsider som gir utfyllende og praktisk informasjon, se nettsiden www.domstol.no og særlig tema:

Regjeringen v. kulturdepartementet har nettside som adresserer praktisk tilnærming til tema som:

Advokatforeningen har oversikt over advokater der du bor.

For tilgang til Kreftforeningens oversikt, trykk her.

Sist oppdatert 09.06.2023