Palliative tilbud i Helse Sør-Øst

Her finner du informasjon om tilbud tilhørende ditt helseforetak og palliative tilbud i kommunehelsetjenesten.

Palliative tilbud

Akershus universitetssykehus HF

 • Palliativt avdeling, tlf: 67 96 00 00.
 • Palliativt sengeområde tlf: 67 96 68 50
 • Palliativt team, Ahus tlf: 67 96 89 57
 • Palliativt team, Kongsvinger tlf: 62 88 72 00

Oslo universitetssykehus HF

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sykehuset Innlandet HF 

 • Gjøvik, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
 • Lillehammer, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
 • Elverum,  Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
 • Hamar, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
 • Tynset, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
 • Hospice Sangen, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf: 62 54 20 90

 • Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, lindrende enhet tlf. 61 14 69 00

Haugtun omsorgssenter - Gjøvik kommune (gjovik.kommune.no)

 • Hamar kommune, Prestrudsenteret, lindrende enhet tlf.625 63 800

Prestrudsenteret og Kløverenga - Hamar kommune

 • Elverum kommune, Helsehuset post 1, enkeltseng tlf. 47976005

Helsehuset - sykehjemsplasser | Elverum kommune

 • Søndre Land kommune, Hovlitunet, enkeltseng tlf. 48291190

Søndre Land - Hovlitunet (sondre-land.kommune.no)

 • Ringsaker kommune, Kommunalmedisinsk senter, lindrende enhet tlf.62322000

Kommunalmedisinsk senter (KMS) - Ringsaker kommune

 • Kongsvinger kommune, Langelandhjemmet, enkeltsenger tlf.62874350

Langelandhjemmet - Kongsvinger kommune

 • Stange kommune, Ottestad helse- og mestringssenter, enhet tlf 62562365

Ottestad helse- og mestringssenter - Stange kommune

 • Vestre Toten kommune, Raufosstun Helsehus, enkeltsenger tlf.61130500

Vestre Toten kommune - Helse og omsorg, Vestre Toten kommune (vestre-toten.kommune.no)

 • Åmot kommune, Ryslingmoen sykehjem, enkeltseng tlf.48883291

Ryslingmoen sykehjem - Åmot kommune (amot.kommune.no)

 • Åsnes kommune, Åsnes sykehjem, enkeltsenger tlf.62956940

Åsnes sykehjem - Åsnes kommune (asnes.kommune.no)

 • Trysil kommune, Trysil bo- og aktivitetssenter, enkeltseng, tlf 62457700

Trysil bo- og aktivitetssenter - Trysil kommune

 • Stor Elvdal kommune, Moratunet sykehjem, enkeltseng tlf 47758429

Moratunet sykehjem - Stor-Elvdal kommune

 • Våler kommune, Våler omsorgssenter, enkeltseng tlf.62424000

Våler omsorgssenter - Våler kommune - forside (vaaler-he.kommune.no)

Sørlandet sykehus HF

 • Arendal, Ambulant palliativt team, tlf: 37 07 55 81/ 53 18
 • Kristiansand, Lindrende enhet (ambulant team, dagpost og sengeenhet), tlf: 38 03 86 60
 • Flekkefjord, Lindrende team (ambulerende), tlf: 90 61 06 00

 

Sykehuset Telemark HF, Skien

Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

 • Palliativt senter ved Sykehuset i Vestfold består av en lindrende poliklinikk og ambulant palliativt team. Tlf: 33 34 11 71/90530793. Ved behov for sykehusopphold legges palliative pasienter inn ved Senter for kreft og blodsykdommer, tlf 33342350.​ 
 

 • Horten kommune, Braarudåsen senter, Lindrende: 96239425

Korttidsplass i institusjon - Horten kommune

 • Larvik kommune, Byskogen sykehjem, tlf: 98231966

Alle sykehjem med kontaktinfo - Larvik kommune

 • Færder kommune, Smidsrød Helsehus, Lindrende enhet Villa Smidsrød: 40914411

Smidsrød helsehus - Færder kommune (faerder.kommune.no)

 • Hogsnes Helsehus, lindrende enhet, tlf: 957 11 960

Hogsnes helsehus - Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no)

 • Sandefjord kommune, Sandefjord medisinske senter, Lindrende enhet 3A: 33419940,  3B: 33419945

Lindrende enhet (avdeling 3A og 3B) - Sandefjord kommune

 • Palliativt team, Sandefjord kommune, tlf 92898503

Kommunalt palliativt team - Sandefjord kommune

Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Vestre Viken HF

             Svelvik sykehjem​ tlf: 32 04 02 30 ​

Kreftkoordinatorer i Norge

Oversiktsliste over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Sist oppdatert 18.06.2024