Seksjon for kontortjeneste (AKB)

Seksjon for kontortjeneste er ledet av Fahar Javed Iqbal.

Seksjonen består av Enhet for kontortjeneste Radiumhospitalet og Enhet for kontortjeneste Ullevål. Seksjonen er bemannet med helsesekretærer og sekretærer som ofte er de første pasientene møter i kontakt med avdelingen enten ved oppmøte eller på telefon. Vi ønsker å bidra til at pasientene får et positivt møte med sykehuset og at vi yter god service i alle ledd vi har ansvar for.

 
Kontortjenesten har ansvar for ekspedisjonsfunksjoner med mottak av pasienter og registrering i vårt pasientadministrative datasystem.  Vi har ansvar for registrering av kontrolltimer, koordinering av undersøkelser, bestilling av pasienttransport og pasienthotell. Vi tilrettelegger og bistår i forbindelse med legekonsultasjon og besvarer eller formidler henvendelser fra pasienter, pårørende og helsepersonell. I tillegg følger vi opp at pasienter innkalles i henhold til venteliste. Vi følger opp ulike rapporter, bidrar til kvalitetssikring av registering i pasientsystemet og har ansvar for registering av aktivitets- og kvalitetsopplysninger i kliniske kvalitetsregister.

Nasjonale retningslinjer, lovverk, forskrifter, sykehusets styrende dokumenter ligger til grunn for vårt arbeid.

I seksjonen samarbeider vi blant annet om rekruttering, kompetansebygging, kvalitetssikring av arbeidsoppgavene samt sykefraværsoppfølging. Vi samarbeider tett innad i avdelingen og med andre enheter/avdelinger.

Seksjonsleder er med i kontorfaglig nettverk i KRE og KIT og samarbeider tett med kontorfaglig nettverk i OUS.
 

Enhet for kontortjeneste - Radiumhospitalet

Enheten ledes av Anita Reinås Økern og bemanner flere ekspedisjoner og arbeids­stasjoner på poliklinikken. Sekretariatet har ansvar for oppfølging av administrative rutiner og registrering i kliniske kvalitetsregistre. Arbeidsoppgavene er varierte og gir gode utviklingsmuligheter.

Enhet for kontortjeneste - Ullevål

Enheten ledes av Anita Hestnes og bemanner skranke og sentralbord, strålebooking, poliklinikker og sengeposter. Oppgavene er varierte og krever nøyaktighet i alle ledd.  Det er mye pasientkontakt og tverrfaglig samarbeid.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.