Seksjon for brystonkologi

Seksjon for brystonkologi ledes av Randi Margit Ruud Mathiesen.

 

RandiMathisen02 LowRes.jpg

Seksjonen har 14 overlegesillinger hvorav fire er i 50 % forskerstilling,  i tillegg til 6 leger i spesialisering. Vi har vår aktivitet lokalisert ved Kreftsenteret på Ullevål og Radiumhospitalet. Fagansvarlig er professor Bjørn Naume, han leder forskergruppe brystkreft.

Det faglige samarbeidet ivaretas ved månedlige fagmøter. I tillegg til dette har seksjonens forskningsgruppe månedlige arbeidsutvalgsmøter. Brystkreftbehandlingen som gjennomføres ved seksjonen bygger på de nasjonale retningslinjer.

Forskningsaktivitet

Seksjonen har stor forskningsaktivitet med en rekke pågående forskerinitierte studier. Målet er å bidra til å utvikle nye terapeutiske strategier både for tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft. Dette inkluderer fokus på forskjellige behandlingsmodaliteter ved brystkreft, deres effekter og bivirkninger, samt klinisk relevante diagnostiske forbedringer.

I tillegg er deltakelse i internasjonale multisenterstudier viktig, både for å øke samarbeidet med internasjonale grupper/forskere og for å sikre erfaring med nye medikamenter i tidlige faser. Med dette håper vi å bidra til mer individualisert og bedret brystkreftbehandling, med identifikasjon av undergrupper som er spesielt følsomme for en bestemt behandling, nye terapeutiske mål og/eller forbedret kunnskap om optimal behandling av etablerte terapeutiske mål. Det er et mål å bli mer presise i utvelgelsen av pasienter som ikke trenger systemisk adjuvant behandling, eller som trenger alternative behandlingsstrategier på grunn av manglende effekt av standardbehandlingen. Derfor fokuserer seksjonen på translasjonsforskning som inkluderer et viktig og nært samarbeid med flere forskningsgrupper på OUS.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Norsk bryst cancer gruppe

Rettningslinjer og forskning innen brystkreft
Les mer hos NBCG
Norsk bryst cancer gruppe

Brystkreftforeningen

Hjelp og støtte til personer som har fått brystkreft eller påvist mutasjon i brystkreftgener
Les mer hos Brystkreftforeningen
Brystkreftforeningen

Research at Oslo University Hospital

Breast cancer research at Oslo University Hospital
Les mer hos OUS-research
Research at Oslo University Hospital

Rosa sløyfe

Solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning
Les mer hos Kreftforeningen
Rosa sløyfe

National Network for Breast Cancer Research

Enhancing the cooperation between breast cancer researchers
Les mer hos NNBCR
National Network for Breast Cancer Research