Pasientkurs

Sjøgrens syndrom, lærings- og mestringskurs

Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Passert
6.
juni
2024
2 dager
  1. 06. jun. 2024
  2. 07. jun. 2024

Tid og sted

Når

  1. 06. jun. 2024
  2. 07. jun. 2024

Arrangør

Revmatologisk avdeling samarbeider med Lærings mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds Sjøgrensgruppe om kurstilbud til pasienter med sjøgrens syndrom og deres pårørende.

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

 

Henvisning: Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

Om kurset
Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom. 

Tema som belyses
·         Brukerrepresentant deler sine erfaringer

·         Informasjon om sykdom og behandling

·         Mestring i hverdagen

·         Trygder og sosiale ordninger

·         Bevegelse, fysisk aktivitet og trening

·         Utmattelse/fatigue

·         Informasjon om brukerorganisasjon

 

Program

 

 

Kontakt

Andre datoer

  1. Passert