En gruppe mennesker som holder hendene i været

Lærings- og mestringssenteret, Rikshospitalet

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap om- og mestring av sykdommen ofte like viktig. Lærings- og mestringskursene (LMS) er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kompetanse knyttet til sykdom og behandling.

Hensikten er at du får kunnskaper nok til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg. Du vil få informasjon om sykdom og behandling, råd om livsstil og hjelp til å mestre sykdom og fremme helse. Du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer. 

Kursene er kommet til gjennom ved et samarbeid med fagpersoner i Oslo universitetssykehus, pasientorganisasjoner og tidligere pasienter. Helsepersonellet bidrar med sin fagkunnskap, erfarne brukere med sin erfaringskunnskap.

LMS er en åpen møteplass hvor du som pasient, pårørende eller helsepersonell kan komme innom for å slå av en prat, få informasjon, veiledning eller drøfte behov for kurs. 

Kontakt

Rikshospitalet

Kalender

 • Levertransplantert, lærings – og mestringskurs
  Mange pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon.
  Levertransplantert, lærings – og mestringskurs
  31.
  oktober
  2024
  Flere datoer
 • Nyre- og/eller pankreastransplanterte: Lærings- og mestringskurs
  Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon.
  Nyre- og/eller pankreastransplanterte: Lærings- og mestringskurs
  5.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Cushings sykdom, lærings- og mestringskurs
  Mange pasienter Cushings sykdom og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.
  Cushings sykdom, lærings- og mestringskurs
  29.
  august
  2024