Pasientkurs

Myositt, lærings – og mestringskurs. Våren 2025

Mange pasienter med myositt har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Tid og sted

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Revmatologisk avdeling og Lærings – og mestringssenteret på Rikshospitalet, samt sklerodermigruppa i Norsk Revmatikerforbund. Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Rikshospitalet

Påmelding

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Kurset anbefales som en del av tilbudet til dere som har myositt (poly- / dermamyositt, eller antisyntetasesyndrom) og deres pårørende. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og brukerrepresentanter forteller hvordan de lever med sykdommen. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.»

 

INNHOLD

·       Myositt - sykdom og behandling

·       Brukerrepresentant deler sine erfaringer

·       Mestring – å leve med sykdom i hverdagen

·       Aktivitetsutfordringer i hverdagen – hjelpemidler og tilrettelegging/fatigue

·       Trygder og sosiale ordninger

·       Bevegelse, fysisk aktivitet og trening

 

BROSYRE

 

 

PROGRAM

 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset går over to dager. Det blir servert enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Reise – og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Overnatting
 Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Thon Hotel Ullevaal Stadion

Tlf.: 22 02 80 00

 

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35, 

Kontakt