Pasientkurs

Kronisk myelogen leukemi (KML), lærings – og mestringskurs

Mange pasienter som lever med KML – og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling, og å møte andre i samme situasjon.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom avdeling for blodsykdommer og Lærings – og mestringssenteret (LMS) Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og Blodkreftforeningen.

Kurset krever henvisning.

 Egenandel for kurset (gjelder kun pasient), kr 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og en brukerrepresentant forteller om hvordan det er å leve som allogen stamcelletransplantert. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

Med forbehold om endring av datoer / avlysning dersom endret smittesituasjon av korona.

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer
  • Sykdom og behandling
  • Fatigue, seksualitet og samliv
  • Mestring – å leve med sykdom
  • Sosiale ordninger og hjelpeapparatet
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Informasjon om Blodkreftforeninge

Program blir tilsendt etter bekreftet påmelding.

 

 

Brosjyre


 

 

Kontakt