Pasientkurs

Kraniofaryngeom, lærings- og mestringskurs

Mange pasienter med kraniofaryngeom ønsker å lære mer om sykdommen og møte andre i samme situasjon.

Tid og sted

Når

Vi setter opp kurs når det er mange nok interesserte.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et sammarbeid mellom endokrinologisk dagenhet(OUS) og lærings-og mestringssenteret ved Rikshospitalet.


Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

Om kurset

Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom. 

Innhold

  • Informasjon fra endokrinolog
  • Informasjon fra nevrokirurg
  • Brukererfaring
  • mestring
  • Informasjon om kost og ernæring
  • informasjon om rettigheter

 

 

Kontakt