Pasientkurs

Hypofysesvikt, lærings – og mestringskurs

Mange pasienter med hypofysesvikt har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

14.
november
2024
  1. 14. nov. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding,skriv navnet på kurset.

Tid og sted

Når

  1. 14. nov. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Rikshospitalet

Påmelding,skriv navnet på kurset.

Frist for påmelding: 29. okt. 2024
lmskkt@ous-hf.no

 

Henvisning: Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

Kurset anbefales som en del av tilbudet til deg som lever med hypofysesvikt og dine pårørende. Målet er å gi deg økt kunnskap, bli kjent med andre i samme situasjon og oppdage nye muligheter i din hverdag. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og brukerrepresentant forteller sin historie om hvordan det er å leve med hypofysesvikt. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

 

INNHOLD

 

·         Hvordan leve med hypofysesvikt?

·         Anatomi og fysiologi.

·         Erstatningsbehandling. Svangerskap.

·         Kortisol - dosejustering

·         Fatigue.

·         Mestring av livet med kronisk sykdom.

·         I tillegg vil det være informasjon om Morbus Addison foreningen.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

Reise – og oppholdsutgifter 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting 

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Pasienthotellet på Radiumhospitalet
Tlf.: 23 25 24 00

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35

Norlandia hotell, Karl Johan
Tlf.: 23 16 17 00

 

 

Program

 

 

Kontakt