Pasientkurs

Hjerte- og lungetransplanterte, lærings- og mestringskurs

Mange hjerte- og lungetransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjon og å møte andre i samme situasjon.

Tid og sted

Arrangør

Tx-enheten ved Kardiologisk sengepost og Lungeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, samarbeider med brukerorganisasjonen LHL Transplantert og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter som er hjerte- og lungetransplantert og deres pårørende. Tilbudet er rettet mot de som har vært på første årskontroll.

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

   Du må være pasient ved Oslo universitetssykehus for å delta.  

OM KURSET

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en hjertetransplantert og en lungetransplantert vil dele sine erfaringer.

Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det er et begrenset antall plasser på kurset og det er førstemann til mølla som gjelder.

 

INNHOLD

Tema som belyses:

 • Brukerinnlegg
 • Transplantasjon og oppfølging
 • Mestring og psykisk helse
 • Rettigheter og hjelpeapparat
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Hudforandringer hos organtransplanterte
 • Kost og ernæring
 • Hva har transplantasjonsprosessen gjort med meg og min familie?
 • Lovisenberg Rehabilitering
 • Erfaringsutveksling i grupper
 • Informasjon fra LHL transplantert

 

 

Program

 

 

 

Kontakt