Pasientkurs

Hjelp, jeg må re(operere)! Lærings- og mestringskurs for voksne med medfødt hjertefeil (Guch) og deres pårørende

Noen pasienter med medfødt hjertefeil gruer seg til åpen hjertekirurgi. Føler du deg utrygg eller har spørsmål knyttet til hvordan det foregår, er dette kurset for deg.

Passert
12.
april
2024
  1. 12. apr. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 12. apr. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Kardiologisk avdeling, Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet og brukerorganisasjonen Voksne med medfødt hjertefeil (VMH).

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Påmelding

Henvisning: Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

OM KURSET

Dette er et kurstilbud der du kan lære mer om medfødt hjertefeil og møte andre i samme situasjon. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre.

Brukerorganisasjonen Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) inviterer alle deltakerne ut på middag i Oslo sentrum kvelden før kurset, altså torsdag 11. april. Middagen vil være gratis. Mer informasjon om tid og sted får dere senere.

 

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentanter deler sine erfaringer
  • Møte med kirurg
  • Møte med anestesilege
  • Opphold på intensiven
  • Opptrening
  • Psykisk helse
  • Erfaringsutveksling
  • Informasjon om brukerorganisasjonen VMH

 

Program

 

 

 

 

Kontakt