Pasientkurs

Guch (medfødt hjertefeil), lærings- og mestringskurs

Det arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs for voksne med medfødt hjertefeil (Guch) og deres pårørende. Diagnose og alder kan variere fra kurs til kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Kardiologisk avdeling, Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet og brukerorganisasjonen Voksne med medfødt hjertefeil (VMH).

Henvisning: Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring


 

OM KURSET

Dette er et kurstilbud der du kan lære mer om medfødt hjertefeil og møte andre i samme situasjon. Et tverrfaglig team (kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre.

 

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer
  • Informasjon om sykdom og behandling
  • Mestring i hverdagen
  • Rettigheter og sosiale ordninger
  • Informasjon om VMH

 

Program

 

 

Brosyre

 

Kontakt