Pasientkurs

Cushings sykdom, lærings- og mestringskurs

Mange pasienter Cushings sykdom og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

29.
august
2024
  1. 29. aug. 2024
Påmelding, skriv navnet på kurset.

Tid og sted

Når

  1. 29. aug. 2024

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Seksjon for spesiell endokrinologi, Lærings – og mestringssenteret (LMS) ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og Morbus Addison foreningen.

Påmelding, skriv navnet på kurset.

Frist for påmelding: 05. aug. 2024
lmskkt@ous-hf.no

 Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

OM KURSET

Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av seksjonens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse. Du vil i løpet av kurset få undervisning av spesialisert fagpersonell og det vil være muligheter for spørsmål underveis. Du får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer
  • Informasjon om sykdom og behandling
  • Mestring i hverdagen
  • Rettigheter og sosiale ordninger
  • Informasjon om Morbus Addison forening

Brosjyre

Program.docx

 

Kontakt