Pasientkurs

Primær binyrebarksvikt hos voksne, lærings- og mestringskurs

Mange pasienter med primær binyrebarksvikt og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Passert
31.
mai
2024
  1. 31. mai 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 31. mai 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Seksjon for spesiell endokrinologi, Lærings – og mestringssenteret (LMS) ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og Hypofyse- og binyre foreningen(HYBI)

Påmelding

Frist for påmelding: 10. mai 2024

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

 

Egenandel for kurset, gjelder kun pasient, er kr 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

 

Kurset  anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset.  Fagpersoner vil holde innlegg om aktuelle tema, og du lærer hvordan du mestrer stress og doseøkning av medikamenter. Det blir anledning til å stille spørsmål, utveksle synspunkter og del erfaringer. En person som lever med binyrebarksvikt vil dele sin erfaringskunnskap.

Med forbehold om endringer.

Tema som belyses:

  • Anatomi og fysiologi

  • Medikamentell behandling av binyrebarksvikt

  • Hvordan sette Solu – Cortef? Demo og praktisk øvelse

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer

  • Informasjon om ROAS, nytt om forskning

  • Mestring av livet med kronisk sykdom

  • Informasjon om Hypofyse og  binyre foreningen

Program blir tilsendt etter bekreftet påmelding.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

Reise – og oppholdsutgifter 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting 

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Pasienthotellet på Radiumhospitalet
Tlf.: 23 25 24 00

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35

Norlandia hotell, Karl Johan
Tlf.: 23 16 17 00

 

 Program

 

Kontakt