Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved bløderkirurgi

Det er diagnostisert ca. 300 pasienter med alvorlig blødersykdom i Norge. Årlig blir rundt 20–30 nye pasienter henvist til utredning.

​Pasienter med alvorlig blødersykdom trenger behandling med koagulasjonsfaktor- konsentrater for å kunne stoppe blødninger eller som forebyggende behandling i forbindelse med kirurgi og andre invasive diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer. Behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrater krever daglig monitorering. 

Utredning, monitorering og behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrater er kostbart og krever spesialutstyr og spesialkompetanse. Denne tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det er behandlingen med koagulasjonsfaktorkonsentrater som nødvendiggjør sentralisering av behandlingstilbudet, ikke den kirurgiske intervensjonen. 

Det vises til egne henvisningskriterier.

  • ​ICD-10: D66-D68.​​

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Konta​​​kt

Se Avdeling for blodsykdommer

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

Sist oppdatert 15.09.2022