Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer utreder og behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Vår målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt internasjonalt nivå og undervisning innenfor fagområdet blodsykdommer. Avdelingen har forskningsaktiviteter på de fleste områdene hvor avdelingen har et behandlingstilbud.

Avdelingens ansvarsområde er knyttet til diagnoser som faller inn under samlebetegnelsen blodsykdommer og omfatter ondartede blodsykdommer (leukemier, myelomatose mfl.) og ettervirkninger av denne behandlingen (GVHD, fatigue mfl.). Avdelingen behandler også blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (aplastisk anemi, blødersykdom, venetrombose mfl.). Avdelingen er et akkreditert senter for stamcelletransplantasjon og blødere.

Avdelingen har rundt 110 årsverk og ledes av Geir E. Tjønnfjord.

Enheter for dagbehandling

Vi har tre enheter for dagbehandling: en poliklinikk på Rikshospitalet og en på Ullevål og ECP-behandling (ektrakorporal fotoferese) ved poliklinikk på Rikshospitalet.

Avansert hjemmesykehus

Avdeling for blodsykdommer tilbyr avansert hjemmesykehus til enkelte pasienter. Dette er aktuelt i perioden etter stamcelletransplantasjon og frem til pasienten er klar for poliklinisk oppfølging etter transplantasjon. Det er lagt opp til at pasienten får hjemmebesøk (hjemmebehandling) av sykepleier mandag til fredag, og kommer til kontroll ved avdelingen ved behov i helg. Ved endringer i tilstanden eller akutte situasjoner tar pasient/pårørende henholdsvis kontakt med avdelingen.

Oslo universitetssykehus HF

 

Praktisk informasjon ved innleggelse

Vi anbefaler at du tar med deg toalettsaker, tøfler/lette sko, undertøy og joggebukse/ morgenkåpe. Vi anbefaler deg å ta med minst mulig kontanter eller verdisaker til sykehuset.

Unngå parfyme av hensyn til andre pasienter.

Ta gjerne med deg medisinene du bruker sammen med en oppdatert liste over dosering.

I tilfelle vi må bestille medisiner til deg, er det fint om du tar med medisiner til et par dager. Ellers vil du få medisiner av oss når du er inneliggende.

Avdelingen er organisert i fire team. Vi har både enkeltrom og dobbeltrom. Visitten er mellom kl. 09-12 hver dag.

Vi har ikke regulær daglig "legevisitt " til alle pasienter. Alle pasientene tilses daglig av behandlingsteamet; sykepleier og/eller lege etter hvilket behov den enkelte pasienten har til enhver tid.

Døgnet er delt inn i tre vaktskift for sykepleierne. Vaktskiftene er kl. 07.30, 15.00 og 22.00. I helgene har deler av sykepleiegruppen 12,5-timersvakter med vaktskifte kl. 07.30 og 19.30. Legene har andre vaktordninger, og det er alltid lege tilgjengelig.

Sengeposten har besøkstid fra kl. 10-22 hver dag. Sykehuset besøkstider kan overstyre dette. Ta kontakt med sengeposten ved uklarheter.

Det er ikke mulighet for pårørende å overnatte i avdelingen, men spør oss gjerne om forslag til andre overnattingssteder.

Blomster er dessverre ikke tillat på avdelingen pga. av hygieniske grunner.

Kontakt

Telefon

Rikshospitalet sengepost

23 07 04 60

Poliklinikk Rikshospitalet

23 07 23 83

Poliklinikk Ullevål

22 11 92 40

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Avdeling for blodsykdommer
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdeling for blodsykdommer, sengepost på Rikshospitalet

C3, 2. etg. (Inngang fra D3 2. etg. og over broen til C3)

 

Poliklinikk, Rikshospitalet

D1 b, 1. etg.

Det første du gjør når du har time på poliklinikken, er å ta blodprøver. Blodprøvene må tas senest en time før du har time på poliklinikken. Dette gjør du på Spesialprøvetakingen i 1.etasje, avsnitt C1. Deretter må du registrere deg i skranken på poliklinikk blodsykdommer.

 

Poliklinikk, Ullevål
Bygg 20, 3. etg

Les mer om besøksrutiner under «les mer om avdeling for blodsykdommer lengre opp på siden.

Adresse

Åpningstider
  • I dag 10:00 - 22:00
  • Mandag 10:00 - 22:00
  • Tirsdag 10:00 - 22:00
  • Onsdag 10:00 - 22:00
  • Torsdag 10:00 - 22:00
  • Fredag 10:00 - 22:00
  • Lørdag 10:00 - 22:00
  • Søndag 10:00 - 22:00
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Bildet viser forsiden av bygg 20, Ullevål

Ullevål sykehus Bygg 20

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Ny app gjør livet enklere for hemofili-pasienter

Alle pasienter med hemofili A og B, som er i Oslo universitetssykehus (OUS) sitt hjemmetransfusjonsprogram, kan nå bruke en ny app for lettere å håndtere sykdommen sin.
Ler mer om Florio HAEMO
Illustrasjon som viser hvordan Florio ser ut i AppStore

Nyheter