Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon

Den flerregionale behandlingstjenesten omfatter reetablering av beinmargsfunksjon etter høydosert, beinmargsødeleggende medikamentell behandling.

Om tjenesten​

Kjernegruppen omfatter kreftpasienter der medikamentell behandling som ikke er tolerabel for beinmarg, men for kroppens øvrige organer, gir helbredelse eller vesentlig bedre prognose enn konvensjonell medikamentell behandling uten stamcelletransplantasjon, og også ulike former for beinmargssvikt på genetisk grunnlag eller som komplikasjon til medisinsk behandling eller miljøpåvirkning. Allogen stamcelletransplantasjon er avansert behandling som krever spesialkompetanse hos de behandlingsansvarlig og tilpasset infrastruktur.

For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved to sykehus, Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus.

ICD10-koder som inngår i det nasjonale oppdraget: C92.0 , D46 , C91.0 , D47.1 , D61.3.

Les mer om behandlingen, kontakt informasjon til enheten og henvisningsinformasjon

Sist oppdatert 08.09.2023