Golf som behandlingsaktivitet

I september 2022 startet Seksjon for Tidlig Psykosebehandling (TPB) et samarbeid med foreningen «Ett slag av gangen (ESAG)» og Oppegård golfklubb. Gjennom dette samarbeidet har vi fått både økonomisk og praktisk støtte slik at vi kan tilby golf på helårsbasis til våre pasienter.

Foto av mann som spiller golf i golfsimulator
Golf kan gi både mosjon og være et springbrett mot en meningsfull hverdag når man sliter med psykisk uhelse. Foto: Oslo universitetssykehus

Tilbudet inbefatter innendørssimulator golf på vinter og ute på bane i sommerhalvåret. Målet med tilbudet er å bruke golf som springbrett mot en meningsfull hverdag som igjen kan vise vei mot lønnet arbeid.


​På hvilke områder kan deltagelse i golfgruppe gi ferdigheter som er overførbare til en arbeidshverdag?


 • ​​Mange av våre pasienter har sosiale utfordringer og unngår sosial kontakt. Golf er en sosial aktivitet og gir god sosial eksponering i trygge og normale omgivelser. Dette kan være en god forberedelse til sosiale situasjoner i jobbsammenheng.
 • Golf er uten tvil en utfordrende aktivitet og de færreste får det godt til ved sine første forsøk.Teknikk må læres og terpes på. Dette gir en fin arena for progresjon og mestringsopplevelse. Konsentrasjon, tålmodighet og utholdenhet er spesielt viktige områder, både på golfbanen og i en    arbeidssituasjon.
 • Økning i aktivitetsnivå og utvikling av meningsfull fritidsaktivitet mener vi er viktige bidragsytere til at pasienter både kan bli motivert for, men også mestre en arbeidshverdag.
 • Samarbeid mellom våre IPS+ jobbspesialister v/TPB, foreningen «et Slag av gangen» og golfklubb gir også muligheten til arbeid/praksis på golfbane.

 Hvorfor tenker vi golf er en god behandlingsaktivitet for vår pasientgruppe?

 • ​Gode graderingsmuligheter både sosialt og fysisk
 • Lav - middels intensitet inkluderer også de pasientene som ikke deltar på andre aktiviteter med   høy intensitet
 • ​​Golf er en aktivitet som knytter hode og kropp og gir en god mulighet for økt kroppsbevissthet. For  å få til et godt golfslag må hode og kropp samarbeide.
 • Uavhengig av nivå, er det lett å merke/spore fremgang og oppleve mestring
 • Mulighet for relasjonsdannelse både i og utenfor gruppen
 • Golf tar tid og kan fylle et tomrom i hverdagen
 • Det å klare noe som har status i samfunnet kan gi ny identitet og økt selvfølelse
 • Deltagelse i aktivitet som foregår i normale omgivelser utenfor institusjon og noe som videreføres etter utskrivelse fra døgnavdeling er viktige i pasientens bedringsprosesser.
 • ​Happenings og arrangementer gjennom ESAG. Eksempelvis blir det vennskapsturnering på Kragerø i mai i år for de som har «blitt hektet» på golf. Med både golf, mat og overnattingøkonomisk ivaretatt av ESAG.
Erfaringene så langt er gode. Vår golfgruppe har blitt en av våre grupper med størst og mest stabil deltagelse. To golfinstruktører organisert gjennom ESAG og Oppegård golfklubb møter oss til golfspill 2 timer pr. uke og det er dialog om mulig utvidelse til to dager i uken. I tillegg til spill gir vi kursing i «veien til golf» slik at de med deltagelse i gruppen over tid gis de rett til å spille golf på bane selvstendig. Hovedmålet er å gjøre pasientene våre til selvstendige golfspillere utenfor gruppen. Gjennom ESAG vil de både få hjelp til å finne en golfklubb å være medlem i, fadderordning/noen å spille med og økonomisk hjelp til utstyr og medlemskap.

Andre seksjoner innenfor rus og eller psykiatri kan ta kontakt med ESAG v/Marianne S. Magelie​​ ved interesse om oppstart av liknende samarbeid. Sist oppdatert 26.04.2023