Seksjon for psykosebehandling - Dikemark

Vi gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til personer over 18 år, med alvorlige psykiske lidelser, også med rusproblematikk. Seksjonen gir psykiatrisk utredning og behandling på et høyt omsorgsnivå. Vårt opptaksområde er Oslo med bydelene Sagene, Nordre Aker, Bjerke (ikke lokal sikkerhetspsykiatri), Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Det er 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter i seksjonen, to lukkede enheter samt en enhet for lokal sikkerhetspsykiatrisk.
Inntak skjer i hovedsak etter henvisning fra distriktspsykiatriske senter (DPS) eller fra Avdeling for akuttpsykiatri på Ullevål.

Vi gjør også judisielle døgnobservasjoner etter straffelovens §167.

Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med psykiatere, leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere samt annet kvalifisert helsepersonell.

Seksjonsleder er Hanne Neegaard.

Henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykosebehandling, Dikemark
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Dikemark sykehus, Sykehusveien 15 (Dagali)

Sykehusveien 15

1385 Asker

​Det går tog til Asker stasjon. Fra Asker stasjon går det buss (rute 280) til Dikemark 2-4​ ganger i timen.

Praktisk informasjon

​Mellom døgnenhet 1 og døgnenhet 2 finnes det et besøksrom som skal benyttes når det er besøk. Barn er hjertelig velkomne til besøksrommet.

​Nærmeste dagligvarebutikk, Coop Extra Vardåsen, ligger ca 3 km fra PUA. Adresse: Slottsberget 2, 1385 Asker.

Kart over Dike​​mark sykehus

PDF av kart over Dikemark sykehus.

​Vi har en stor parkeringsplass som er tilknyttet seksjonen. Parkering er gratis. (Parkeringsplassen rett utenfor bygningen er reservert seksjonens biler.)

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

​Vi har ingen faste visitt-tider på døgnenhetene. Det er allikevel fint om du ringer på forhånd og avtaler tid slik at vi kan tilrettelegge for besøk med tanke på dags-/kveldsaktiviteter.