Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge

Forskning og Forskningsprosjekter

Nettverkets forsknings- og publiseringsvirksomhet ledes av Forskergruppe for Personlighetspsykiatri ved UiO og nettverkets medlemsgruppe. Data som registreres lokalt på ved hver behandlingsenhet vil i det daglige benyttes til fordel for enheten selv. Det er full anledning til å forske på egne lokale data. Nettverkets daglige leder vil her bistå med teknisk, metodisk og statistisk veiledning, evt. formidle kontakt med andre veiledere og samarbeidspartnere.

Data fra hver enhet blir underkastet regelmessig kontroll og kvalitetssikring. Med jevne mellomrom vil data fra alle enhetene anonymiseres og samles i en større database. Problemstillinger som ønskes belyst via denne sentrale databasen vil bare skje etter spesielle avtaler og retningslinjer. All forskning vil tilfredsstille kravene til sikkerhet og personvern i henhold til person- og helseregisterloven, samt retningslinjer fra Datatilsynet og Regional Etisk Komité.

Den overordnede målsetting for forskningen er å finne mer ut av følgende forhold:

 1. Hvilke personlighetsrelaterte problemer løses best ved denne type behandling?
 2. Overfor hvilke personlighetsrelaterte problemer er individual- gruppe- eller kombinasjonsbehandling best egnet? 
 3. Hvilke behandlingsresultater kan man med rimelighet forvente seg? 
 4. Hva er det optimale forholdet mellom korttids intensiv behandling og lengre tids poliklinisk behandling? 
 5. Hva er de viktigste utfordringene forbundet med individualbehandling og gruppepsykoterapi?

I tillegg forskes det på:

 1. Hvilke forskjeller gjør seg gjeldende mellom de forskjellige gruppene av personlighetsforstyrrelser med hensyn til behandlingseffekt og forløp?
 2. Personlighetsforstyrrelser og symptomlidelser. 
 3.  Personlighetsforstyrrelser og interpersonlige problemprofiler. 
 4.  Personlighetsforstyrrelser og emosjoner. 
 5. Validitet ved tolkning av psykologiske tester. 
 6. Reliabilitet ved diagnostiske prosedyrer og observatørbaserte evalueringer.


Nevnte forskningsarbeider løper parallelt med en teoretisk og klinisk fordypning:

 1. Hvordan kan vi best forstå og konseptualisere patologien ved personlighetsforstyrrelser? 
 2. Hvordan kan vi integrere individteori og gruppeteori?


 
Det arbeides kontinuerlig med publikasjoner rundt disse spørsmålene.


Doktoravhandlinger som har utgått fra og/eller involvert nettverket:
Bjørnar Antonsen: Long Term Clinical Outcome of Psychotherapeutic Treatement for Patients with Personality Disorders: Findings from a Randomized Study, 2016. (Les mer)

Ingeborg Eikenæs: Avoidant Personality Disorder (AvPD) and Social Phobia (SP) – studies of personality functioning, attachment and childhood experiences, 2016. (Les mer)

Elfrida Hartveit Kvarstein: Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services, 2013. (Les mer)

Frida S Gullestad: Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial, 2012. (Les mer)

Vidar Hallsteinli: Measuring efficiency in mental health service delivery: a study of outpatient units in Norway, 2010.

Espen Arnevik: Treatment of patients with Personality disorders: Day hospital treatment followed by combined psychotherapy compared with outpatient individual treatment, 2009. (Les mer)

Geir Pedersen: Psychological assessments in clinical settings: Evaluation and clinical utility of psychometric measures for the treatment of patients with personality disorders, 2008. (Les mer)

Benjamin Hummelen: Validity studies of three DSM-IV personality disorder constructs: Obsessive-compulsive, avoidant, and personality disorder not otherwise specified, 2008. (Les mer)

Theresa Wilberg: Clinical studies of personality disordered patients treated in a psychotherapeutic day unit, with emphasis on assessment, treatment and course, 2000.

Lars Mehlum: Clinical studies of suicidal behaviour in the young with special reference to personality disorders, 1995.

Sigmund Karterud: Group processes in therapeutic communities, 1989.

 

Doktoravhandlinger under arbeid:

Merete Selsbakk Johansen: Affect consciousness, reflective functioning, and assessment of primary emotions in patients with personality disorders.

Espen Folmo: Assessment, differentiation and optimization of conjoint mentalization-based group therapy.

 

Spesialistoppgaver:

Hege Cesilie Fosså & Kristine Kogstad (2014). Unnvikende personlighetsforstyrrelse - En studie av kliniske karakteristika og behandlingseffekt. Spesialistoppgave - Klinisk voksenpsykologi.

Gaute Godager & Terje Jøraas (2011). Dagbehandlingstilbudet ved Gruppeterapienheten, Alna DPS, over en 11-års periode – en evalueringsstudie. Spesialistoppgave - Klinisk voksenpsykologi.

 

Hovedoppgaver:

Ina Marie Kolås Bekkevold. Deliberate self-harm and personality disorder (PD): Focus on borderline PD and gender differences. Master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Universitetet i Oslo.

Malin Ertzgaard Solvang (2015). Symptomer på spiseforstyrrelser blant menn og kvinner med personlighetsforstyrrelser. Speciale for kanditatstudiet i psykologi. Syddansk Universitet, Danmark.

Nabila Khan (2014). Interpersonlige problemer hos personer med personlighetsforstyrrelser – gruppeforskjeller mellom emosjonelt ustabil, unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse. Hovedoppgave - Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Guro Mikaelsen Skulberg (2013). Tilknytningsstil hos pasienter med unnvikende og borderline personalighetsforstyrrelse. Hovedoppgave - Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

 

Aksepterte arbeider (i trykken):

Lagerberg TV, Aminoff SR, Aas M, Bjella T, Henry C, Leboyer M, Pedersen G, Bellivier F, Icick R, Andreassen OA, Etain B, Melle I. Alcohol use disorders are associated with increased affective lability in bipolar disorder. Journal of Affective Disorders

Reas, Rø & Pedersen. Impulsivity-Related Traits Distinguish Women with Co-Occurring Bulimia Nervosa in a Psychiatric Sample. International Journal of Eating Disorders.

Karterud, S. Two demonstrations of MBT and DBT. Assessing their adherence to and competence in MBT principles. In: Seth, et al. New York: Guilford Press.

Karterud, S. Comments on Avoidant PD. Personality and Mental Health.

 

Karterud S, Pedersen G, Johansen M, Wilberg T, Davis K & Panksepp J (2016). Primary emotional traits in patients with personality disorders. Personality and Mental Health, DOI: 10.1002/pmh.1345


Johansen MS, Normann-Eide E, Normann-Eide T, Klungs Yr O, Kvarstein E, Wilberg T (2015). Relationship Between Affect Consciousness and Personality Functioning in Patients With Personality Disorders: A Prospective Study. Journal of Personality Disorders, 13:1-20. [Epub ahead of print]

Normann-Eide, E., Johansen, M.S., Normann-Eide, T., Egeland, J. & Wilberg, T. (2015). Personality Disorder and Changes in Affect Consciousness: A 3-Year Follow-Up Study of Patients with Avoidant and Borderline Personality Disorder, PLOS ONE, 10.1371/journal.pone.0145625

Antonsen BT, Kvarstein EH, Urnes Ø, Hummelen B, Karterud s & Wilberg T (2015). Favourable outcome of long-term combined psychotherapy for patients with borderline personality disorder: Six-year follow-up of a randomized study, Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2015.1072283

Eikenæs I, Pedersen G & Wilberg T (2015). Attachment styles in patients with avoidant personality disorder compared with social phobia. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, DOI:10.1111/papt.12075.

Indrehaug TS & Karterud S (2015). A Qualitative Study of a Mentalization-based Group for Borderline Patients. Group Analysis, 48(2), 150-163.

Bøen E, Hummelen B, Elvsåshagen T, Boye B, Andersson S, Karterud S, Malt UF (2015). Different impulsivity profiles in borderline personality disorder and bipolar II disorder. Journal of Affective Disorders, 1(170), 104-111. doi: 10.1016/j.jad.2014.08.033.

Vaskinn A, Antonsen BT, Fretland RA, Dziobek I, Sundet K & Wilberg T (2015). Theory of mind in women with borderline personality disorder or schizophrenia: differences in overall ability and error patterns. Frontiers in Psychology, 24. DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01239.

Antonsen BT, Johansen MS, Rø FG, Kvarstein EH, Wilberg T. (2015). Is reflective functioning associated with clinical symptoms and long-term course in patients with personality disorders? Comprehensive Psychiatry. doi: 10.1016/j.comppsych.2015.05.016.

Pedersen G, Eikenæs I, Urnes Ø, Skulberg GM & Wilberg S (2015). Experiences in Close Relationships - Psychometric properties among patients with personality disorders. Personality and Mental Health, 9(3), 208-219. DOI 10.1002/pmh.1298.

Eikenaes I, Egeland J, Hummelen B & Wilberg T (2015). Avoidant Personality Disorder versus Social Phobia: The Significance of Childhood Neglect. PLoS ONE, 10(5): e0128737. doi: 10.1371/journal.pone.0128737

Støre-Valen J, Ryum T, Pedersen G, Pripp AH , Jose PE & Karterud S (2015). Does a Web-Based Feedback Training Program Result in Improved Reliability in Clinicians’ Ratings of the Global Assessment of Functioning (GAF) Scale? Psychological Assessment. http://dx.doi.org/10.1037/pas0000086.

Reas DL, Pedersen G, Karterud S & Rø Ø. (2015). Self-Harm and Suicidal Behavior in Borderline Personality Disorder With and Without Bulimia Nervosa. Journal of Consulting and Clinical Psychology. http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000014

Aas, M., Pedersen, G., Henry, C., Bjella, T., Bellivier, F., Leboyer, M., Kahn, J-P., Cohen, R. F., Gard, S., Aminoff, S. R., Lagerberg, T. V., Andreassen, O. A., Melle, I., & Etain, B. (2015). Psychometric properties of the Affective Lability Scale (54 and 18-item version) in patients with bipolar disorder, first-degree relatives, and healthy controls. Journal of Affective Disorders, 172(1), 375-380.

Pedersen G, Urnes Ø, Kvarstein EH, Karterud S. (2015). The three factors of the Psychoticism scale of SCL-90-R. Personality and Mental Health, doi: 10.1002/pmh.1278.

Hummelen, B., Pedersen, G., Wilberg, T., Karterud, S. (2015). Poor Validity of the DSM-IV Schizoid Personality Disorder Construct as a Diagnostic Category. Journal of Personality Disorders, 28, 1-13. doi: 10.1521/pedi_2014_28_159.

 

Arefjord N, Karterud S & Lossius K (2014). Mentalisering i rusklinikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(6), 461-464.

Schlüter C & Bakali JV (2014). Dynamisk gruppeterapi. I Kennair LEO & Hagen R (Red.). Psykoterapi: Tilnærminger og metoder. Gyldendal.

Pedersen G, Johansen MS, Wilberg T & Karterud S (2014). Testing Different Versions of the Affective Neuroscience Personality Scales in a Clinical Sample. PLoSONE 9(10): e109394. doi:10.1371/journal.pone.0109394.

Nøkleby H, Pedersen G & Skårderud S (2014). Symptoms of eating disorders among females in drug addiction treatment. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 14(3), 225-238.

Kvarstein, E.H., Pedersen, G., Urnes, Ø., Hummelen, B., Wilberg, T. & Karterud, S. (2014). Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder – Does it make a difference? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, DOI:10.1111/papt.12036

Normann-Eide, E (2014). Skjønnlitterære selvmord. Signatur – nye norske stemmer, Cappelen Damm.

Antonsen BT, Klungsøyr O, Kamps A, Hummelen B, Johansen MS, Pedersen G, Urnes Ø, Kvarstein EH, Karterud S & Wilberg T (2014). Step-down versus outpatient psychotherapeutic treatment for personality disorders: 6-year follow-up of the Ulleval Personality Project. BMC Psychiatry, 14, 119.

Pedersen G (2014). Global funksjonsskåring er like aktuelt etter siste versjon av diagnosesystemet DSM. Tidsskrift for Den norske legeforening, 9(134), 916–917.

Bøen E, Westlye LT, Elvsåshagen T, Hummelen B, Hol PK, Boye B, Andersson S, Karterud S, Malt UF (2014). Regional cortical thinning may be a biological marker for borderline personality disorder. Acta Psychiatr Scand, 130(3), 193-204. doi: 10.1111/acps.12234

Bøen E, MD, Westlye LT, Elvsåshagen T, Hummelen B, Hol PK, Boye B, Andersson S, Karterud S, & Malt UF (2014). Smaller stress-sensitive hippocampal subfields in women with borderline personality disorder without posttraumatic stress disorder. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 39(2), 127–134. doi: 10.1503/jpn.130070

Karterud S (2014). Personlighetsforstyrrelser er grovt neglisjert i rusfeltet. Tidsskrift for Den norske legeforening, 1(134), 122.

 

Kvarstein EH, Arnevik E, Halsteinli V, Rø FG, Karterud S & Wilberg T (2013). Health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: A randomized controlled trial of day hospital-based step down treatment versus outpatient treatment in specialist practise. BMC Psychiatry, 13:315, http://www.biomedcentral.com/1471-244X/13/315.

Normann-Eide E, Johansen MS, Normann-Eide T, Egeland J, Wilberg T (2013). Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorder. Compr Psychiatry, 54(2), 149-157.

Island TK & Karterud S (2013). From Group Analytic Practice to Group Analytic Text: On Writing a Group Analytic Diploma Paper. Group Analysis, 46(4), 439-451.

Bakali, JV, Wilberg T, Klungsøyr O, Lorentzen S (2013). Development of group climate in short- and long-term psychodynamic group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 63(3), 367-393.

Eikenæs I, Hummelen B, Abrahamsen G, Andrea A & Wilberg T (2013). Personality functioning in patients with avoidant personality disorder and social phobia. Journal of Personality Disorders, 27, 746-763.

Urnes Ø (2013). Lettskrevet om behandling av dissosiasjon.Tidsskrift for den norske legeforening, 21, 133:2282. doi: 10.4045/tidsskr.13.1012

Pedersen G, Tybring-Petersen K, Tønder M, Arnestad TB, Møller AC & Øya T (2013). Spørreskjema for måling av kroppsopplevelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 992-998.

Johansen MS, Normann-Eide E, Normann-Eide T, Wilberg T (2013). Emotional dysfunction in avoidant compared to borderline personality disorder:assessment of affect consciousness. Scandinavian Journal of Psychology, 54(6), 515-521, DOI: 10.1111/sjop.12076.

Reas DL, Rø Ø, Karterud S, Hummelen B & Pedersen G (2013). Eating Disorders in a Large Clinical Sample of Men and Women with Personality Disorders. International Journal of Eating Disorders, doi: 10.1002/eat.22176.

Morken K, Karterud S & Arefjord N (2013): Transforming Disorganized Attachment Through Mentalization-Based Treatment. Journal of Contemporary Psychotherapy, 43(3), DOI 10.1007/s10879-013-9246-8

Karterud, S (2013). Emosjoner i mentaliseringsbasert terapi (MBT). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(8), 759-763.

Karterud, S. Personlighet og sosialpsykologi. Bokanmeldelse. Tidsskrift Nor Lege foren, 2013, 133: 866.

Karterud, S. Å skape selvopptatte elever og studenter. Tidskr Nor Legeforen, 2013, 12-13: 1358.

Pedersen G, Karterud S, Hummelen B & Wilberg T (2013). The impact of extended longitudinal observation on the assessment of personality disorders. Personality and Mental Health, 7, 277–287. DOI 10.1002/pmh.1234

Kvarstein E & Karterud S (2013). Large variation of severity and longitudinal change of symptom distress among patients with personality disorders. Personality and Mental Health, doi: 10.1002/pmh.1226.

 

Normann-Eide E, Johansen MS, Normann-Eide T, Egeland J, Wilberg T. (2012). Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 54(2), 149-157.

Vogel PA, Launes G, Moen EM, Solem S, Hansen B, Håland ÅT & Himle JA (2012). Videoconference- and cell phone-based cognitive-behavioral therapy of obsessive-compulsive disorder: A case series. Journal of Anxiety Disorders, 26(1), 158–164.

Wilberg T. Avoidant personality, cluster A traits and Taijin kyofusho: Deconstructing a treatment resistant socially fearful young man: A commentary on a case by Maruta et al. Personality and mental Health, 6; 276-278, 2012.

Karterud S (2012). Konstruiren und Mentalisieren der Matrix. Gruppenpsychother Gruppendynamik, 48, 369-396.

Paap MCS, Meijer RR, Cohen-Kettenis PT, Richter-Appelt H, de Cuypere G, Kreukels BPC, Pedersen G, Karterud S, Malt UF & Haraldsen I. Why the factorial structure of the SCL-90-R is unstable: comparing patient groups with different levels of psychological distress using Mokken Scale Analysis. Psychiatry Research, 200(2-3):819-826. DOI: 10.1016/j.psychres.2012.03.012.

Normann-Eide E, Johansen MS, Normann-Eide T, Egeland J, Wilberg T. Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorder. Comprehensive psychiatry, DOI: 10.1016/j.comppsych.2012.07.003

Karterud S, Pedersen G, Engen M, Johansen MS, Johansson P, Urnes Ø, Wilberg T & Bateman A (2012). The MBT adherence and Competence Scale (MBT-ACS): Development, structure and reliability. Psychotherapy Research, 23(6), 705-717. DOI: 10.1080/10503307.2012.708795.

Gullestad FS, Johansen MS, Høglend P, Karterud S & Wilberg T (2012). Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders, Psychotherapy Research, DOI:10.1080/10503307.2012.684103.

Gullestad F, Wilberg T, Klungsøyr O, Urnes Ø & Karterud S (2012). Is treatment in a day hospital step-down program superior to outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders? – Results from a randomized clinical trial comparing different modalities. Psychotherapy Research, 22(4), 426-441.

Schlüter C (2012). Hvordan engasjere suicidal pasienter i mentaliseringsbasert behandling? Suicidologi, 17 (2): xx-xx.

Karterud, S. Personlighet og sosialpsykologi. Bokanmeldelse. Tidsskrift Nor Lege foren, 2013, 133: 866.

Karterud S (2012). Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G). Oslo: Gyldendal akademisk.

Hummelen B, Pedersen G & Karterud S (2012). Some suggestions for the DSM-5 schizotypal personality disorder construct. Comprehensive Psychiatry, 53(4), 341-349.

Karterud S (2012). Commentary: Comments on personality disorders with over-regulation of emotions and poor self-reflectivity. Personality and Mental Health, 6, 167–169 (DOI 10.1002/pmh.1196).

Karterud, S. Comments on personality disorders with over-regulation of emotions and poor self-reflectivity. Personality and Mental Health. 2012, 6(2): 167-169.

Kvarstein E & Karterud S (2012). Large variations of global functioning over five years in treated patients with personality traits and disorders. Journal of Personality Disorders, 26, 141-161.

Pedersen G & Karterud S (2012). The symptom and function dimensions of the Global Assessment of Functioning (GAF) scale. Comprehensive Psychiatry, 53(3), 292-298.

Urnes Ø (2011). Hvordan kan familien hjelpe ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Bokanmeldelse av Valerie Porr: Overcoming Borderline Personality Disorder. Tidsskr Nor Legeforen, 131, 1451.

Paap MCS, Meijer RR, van Bebber J, Pedersen G, Karterud S, Hellem F & Haraldsen IR (2011). A study of the dimensionality and measurement precision of the SCL-90-R using Item Response Theory. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 20(3), e39–e55.

Karterud S, Øyen M & Pedersen G (2011). Validity aspects of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, narcissistic personality disorder construct. Comprehensive Psychiatry, 52(5), 517–526.

Gullestad FS & Wilberg T (2011) Change in reflective functioning during psychotherapy - A single-case study. Psychotherapy Research, 21(1), 97-111.

Pedersen G, Hagtvet KA & Karterud S (2011). Interpersonal problems: Self-therapist agreement and therapist consensus. Journal of Clinical Psychology, 67(3), 308-317.

Karterud, S., Bateman, A. Group therapy techniques. I (Fonagy, P & Bateman, A, red): Mentalizing in Mental Health Practice. Washington DC: American Psychiatric Press, 2011

Arefjord, N., Karterud, S. Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling. I Lossius, K (red.) Håndbok i rusbehandling. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011

Karterud, S. Commentary on Narcissistic Personality Disorder, Journal of Personality and Mental Health, 2011, 5: 235-237

Karterud, S. Constructing and Mentalizing the Matrix. Group Analysis, 2011, 44(4): 1-17

Karterud, S., Bateman, A. Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011

Hummelen B (2010). Commentary Treatment of borderline personality disorder with schizotypal traits by Cesare Maffei. Personality and Mental Health, 4, 229-232

Bakkevig JF & Karterud S (2010). Is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, histrionic personality disorder category a valid construct? Comprehensive Psychiatry, 51(5), 462-70.

Rossberg JI, Karterud S, Pedersen G & Friis S (2010). Psychiatric symptoms and countertransference feelings: An empirical investigation. Psychiatry Research, 178(1), 191-195.

ArnevikE, Wilberg T, Urnes Ø, Johansen M, Monsen JT & Karterud S (2010). Psychotherapy for Personality Disorders: 18 Months' Follow-Up of the Ullevål Personality Project. Journal of Personality Disorders, 24(2), 188–203.

Pedersen G & Karterud S (2010). Using measures from the SCL-90-R to screen for personality disorders. Personality and Mental Health, 4(2), 121-132.

Leirvåg H, Pedersen G & Karterud S (2010). Long-term continuation treatment after short-term day treatment of female patients with severe personality disorders: Body awareness group therapy versus psychodynamic group therapy. Nordic Journal of Psychiatry, 64(2), 115-122.

Karterud, S. Commentary. Carmen: Histrionic personality disorder and psychotherapy. Personality and Mental Health, 2010, 4: 153-157

Karterud, S. Rikholdig bok om personlighet og borderline. Tidsskrift for den norske legeforening, 2010, 130: 1164

Karterud, S. On narcissism, evolution and group dynamics. Group Analysis, 2010, 43(3): 01-10.

Karterud, S., Wilberg, T., Urnes, Ø. Personlighetspsykiatri. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010.

Urnes, Ø. Fanget i eget sinn. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2010. 130: 1054.

Karterud, S., Bateman, A. Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) og MBT vurderingsskala. Versjon individualterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk 2010.

Urnes Ø (2009). Selvskading og personlighetsforstyrrelser. Tidsskr Nor Legeforen, 129:872-6.

Falkum E, Pedersen G & Karterud S (2009). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, paranoid personality disorder diagnosis: a unitary or a two-dimensional construct? Comprehansive Psychiatry, 50(6), 533-541.

Wilberg T, Karterud S, Pedersen G & Urnes Ø (2009). The impact of avoidant personality disorder on psychosocial impairment is substantial. Nordic Journal of Psychiatry, 63, 390-396.

Arnevik E, Wilberg T, Urnes Ø, Johansen M, Monsen JT & Karterud S (2009). Psychotherapy for personality disorders: Short-term day hospital psychotherapy versus outpatient individual therapy – a randomized controlled study. European Psychiatry, 24(2), 71-78.

Wilberg T, Karterud S, Pedersen G, Urnes Ø, Costa PT (2009). Nineteen-month stability of Revised NEO Personality Inventory domain and facet scores in patients with personality disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 197(3):187-95.

Arnevik E, Wilberg T, Andrea H, Monsen JT & Karterud S (2009). A cross-national validity study of the Severity Indices of personality problems (SIPP-118). Personality and Mental Health. Personality and Mental Health, 3, 41–55.

Karterud S, Arefjord N, Andresen NE & Pedersen, G (2009). Substance use disorders among personality disordered patients admitted for day hospital treatment. Implications for service developments. Nordic Journal of Psychiatry, 63(1) 57-63.

Karterud, S. & Arefjord, N. Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter. Tidsskr Nor Psykologforening, 2009, 46: 367-371

Urnes, Ø. Kunnskap om den interaktive hjernen gir ny forståelse av den terapeutiske dialogen. Matrix, 2009, 26(3): 289-291

Wilberg T & Karterud S (2008). Treatment of obsessive compulsive disorder in the context of an avoidant personality disorder. Commentary. Journal of Personality and Mental Health, 2, 110-112.

Lynum LI, Wilberg T & Karterud S (2008). Self-esteem in patients with borderline and avoidant personality disorders. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 469-477.

Rossberg JI, Karterud S, Pedersen G & Friis S. (2008). Specific Personality Traits Evoke Different Countertransference Reactions: An Empirical Study. Journal of Nervous and Mental disease, 196(9), 702-708.

Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G & Karterud S (2008) . The Quality of the DSM-IV Obsessive-Compulsive Personality Disorder Construct as a Prototype Category. Journal of Nervous & Mental Disease, 196(6), 446-455.

Wilberg T, Hummelen B, Pedersen G & Karterud S (2008). A study of patients with personality disorder not otherwise specified. Comprehensive Psychiatry, 49(5), 460-468.

Halsteinli V, Karterud S & Pedersen G (2008). When costs count: The impact of staff size, skill mix and treatment intensity on patient outcome for psychotherapeutic day treatment programmes. Health Policy, 86(2-3), 255–265.

Wilberg, T., Karterud, S. Commentary: Treatment of obsessive compulsive disorder in the context of an avoidant personality disorder. Journal of Personality and Mental Health, 2; 110-112, 2008

Karterud, S. Mangelfullt om selvet. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2008, 128: 960

Karterud, S. Mentalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2008, 11:1374-1375

Karterud S, Johansen, MS & Wilberg T (2007). Conjoint Group and Individual Psychotherapy in a Research Trial for Patients with Severe Personality Disorders. Group, 31(1), 31-46.

Karterud, S. Nytt perspektiv med Svein Haugsgjerd. I Øiesvold, T (red): Engasjement og kunnskap. Tekster i norsk psykiatri. Norsk psykiatrisk forening 100 år. Tidsskrift for den norske legeforening 2007.

Pedersen G, Karterud S (2007). Associations between patient characteristics and ratings of treatment milieu. Nordic Journal of Psychiatry, 61(4), 271-278.

Pedersen, G. DagavdelingsNettverk - Brukermanual og metodebok. 2007, Avd. for personlighetspsykiatri, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus, Oslo

Karterud, S. En kommentar til H.M. Enzensbergers essay "Skrekkens menn. Om den radikale taper". Matrix 2007, 24(2):139-148.

Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G and Karterud S (2007) The relationship between avoidant personality disorder and social phobia. Comprehensive Psychiatry, 48(4), 348-356.

Rossberg JI, Karterud S, Pedersen G, Friis S. (2007). An empirical study of countertransference reactions toward patients with personality disorders. Comprehensive Psychiatry 48, 225– 230.

Karterud S, Wilberg T. (2007). From general day hospital treatment to specialized treatment programmes. International Review of Psychiatry, 19(1): 39–49.

Hummelen, B., Wilberg, T., Karterud S. (2007) Interviews of female patients with borderline personality disorder who dropped out of group treatment. International Journal of Group Psychotherapy. 57(1), 67-91.

Pedersen G, Hagtvet KA & Karterud S. (2007). Generalizability studies of the Global assessment of functioning (GAF) - Split version. Comprehensive Psychiatry. 48, 88– 94.

Karterud, S. Der Fall Knut Hamsun oder "der tragische Mensch". Self Psychology - European Journal for Psychoanalytic Therapy and Research. 2007, 8(1): 53-63.

Johansen, M. Narcissistic personality disorder. A case vignette. WPA/ISSPD Educational Program on Personality Disorders, 2007, http://www.wpanet.org/home.html

Urnes, Ø. Paranoid personality disorder. A case vignette. WPA/ISSPD Educational Program on Personality Disorders, 2007, http://www.wpanet.org/home.html

Karterud, S. Avoidant personality disorder. A case vignette. WPA/ISSPD Educational Program on Personality Disorders, 2007, http://www.wpanet.org/home.html

Schlüter, C., Urnes, Ø. Forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser. Impuls 2006, 60(3):76-86.

Schlüter, C. Pedagogisk gruppeterapi. Agora, 3: 279-286, 2006.

Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G, Karterud S. (2006). An investigation of the validity of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition avoidant personality disorder construct as a prototype category and the psychometric properties of the diagnostic criteria. Comprehensive Psychiatry, 47(5):376-83.

Gude T, Karterud S, Pedersen G, Falkum E. (2006). The quality of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition dependent personality disorder prototype. Comprehensive Psychiatry, 47(6):456-62.

Karterud, S. The group self. R. Skelton (ed). The Edinburgh International Encyclopaedia of Psychoanalysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

Stone W, Karterud S. Dreams as portraits of self and group interaction. International Journal of Group Psychotherapy, 56(1): 47-62, 2006.

Wilberg T. Clinical utility of dimensional models for personality disorders. Comment on article of R. Verheul. In: Dimensional models of personality disorder: refining the research agenda for DSM-V. Edited by Widiger, T.A. et al. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2006.

Ness, E., Jonsdottir, H., Nøvig, A. Psykiatri. I C. Arentz-Hansen & K. Moen (red.) Legevaktshåndboken. Oslo: Gyldendal forlag, 2005.

Urnes, Ø. Tilknytning og psykisk helse. I Opjordsmoen, S., Vaglum, P., Bloch-Thorsen, G.R. (red.) Relasjoner og psykiatri. Festskrift til Svein Friis. Hertevig forlag, 2005.

Karterud, S. Betydningen av å drømme om relasjoner i grupper. I Opjordsmoen, S., Vaglum, P., Bloch-Thorsen, G.R. (red.) Relasjoner og psykiatri. Festskrift til Svein Friis. Hertervig forlag, 2005.

Bateman, A., Karterud, S, Van Den Bosch, L.M.C. Borderline personality disorder, I G. Gabbard, J. Beck & J. Holmes (eds.): Oxford Textbook of Psychotherapy. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 291- 303.(Amazon Ref.)

Nordviste, O. Personlighetsforstyrrelser kan behandles! Utposten, 2005, 2: 26-28.

Karterud, S., Wilberg, T., Urnes, Ø. Complex and diverse, yet similar? In M. Maj, H.S. Akiskal, J.E. Mezzich, A. Okasha (Eds.) Evidence & Experience in Psychiatry, vol 8: Personality disorders. New York: John Wiley & Sons, 2005, p.243-245.

Pedersen G (2005). DagavdelingsNettverk - Brukermanual og metodebok. Avdeling for Personlighetspsykiatri, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus. Oslo.

Kvarstein E, Karterud S, Pedersen G (2004). Severely disturbed borderline patients need more than short-term day hospital treatment. Therapeutic Communities, 25(2): 120-130.

Pedersen G, Karterud S (2004). Is SCL-90R helpful for the clinician in assessing DSM-IV symptom disorders? Acta Psyciatrica Scandinavica, 110(3): 215-224.

Karterud S, Pedersen G (2004). Short-term day hospital treatment for personality disorders: Benefits of the therapeutic components. Therapeutic Communities, 25(1): 43-54.

Johansen M, Karterud S, Pedersen G, Gude T, Falkum E (2004). An investigation of the prototype validity of the borderline DSM-IV criteria. Acta Psyciatrica Scandinavica, 109: 289-298.

Karterud S & Urnes Ø (2004). Short-term day treatment programs for personality disorders. What is the optimal composistion? Nordic Journal of Psychiatry, 58(3): 243-249. (Abstract)

Johns S & Karterud S (2004). Guidelines for art group therapy as part of day treatment program for patients with personality disorders. Group Analysis, 37(3): 419-432. (Abstract)

Karterud S, Pedersen G, Urnes Ø (2003). Research on the Norwegian TC Network. In Lees J, Manning N, Menzies D & Morant N (eds) A culture of enquiry. Research evidence and the Therapeutic Communities, London: Jessica Kingsley Publications, pp 230-239.

Karterud, S. Das Selbst und der Andere. Einige hermeneutische und gruppenanalytische Perspektiven. I Bartosch E. (red.) Der "Andere" in der Selbstpsychologie. Wien: Verlag Neue Psychoanalyse, 2003, s.169-180.

Sandahl, C., Wilberg, T. Forsker og terapeut i samme person - Det går an! Matrix 2003, 20(3): 305-314.

Karterud S. Veiledning i gruppeanalytisk utdannelse. Matrix 2003. 20(4): 380-387.

Karterud S. Selvpsykologiske perspektiver - historiske og kulturelle artikler og interview. Bokanmeldelse. Matrix 2003, 20(3): 350-352.

Karterud, S., Kolloen IS. En personlighetsvurdering av Knut Hamsun. Samtiden 2003, 113(3): 108-119.

Wilberg T, Karterud S, Pedersen G, Urnes Ø, Irion T, Brabrand J, Haavaldsen G, Leirvåg H, Johnsen K, Andreasen H, Hedmark H, Stubhaug B (2003). Outpatient group psychotherapy following day treatment of patients with personality disorders. Journal of Personality Disorders, 17(6): 510-521. (Abstract)

Karterud S, Pedersen G, Bjordal E, Brabrand J, Friis S, Haaseth Ø, Haavaldsen G, Irion T, Leirvåg H, Tørum E, Urnes Ø. Day hospital treatment of patients with personality disorders. Experiences from a Norwegian treatment research network. Journal of Personality Disorders 2003, 17(2): 173-193. (Abstract)

Karterud S, Stone WN. The group self: A neglected aspect of group psychotherapy. Group Analysis, 2003, 36(1): 7-22. (Abstract)

Karterud, S., Schlüter, C. Mysteries in publishing houses and text. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003 Apr 3;123(7):972. (Abstract)

Wilberg T. Models for understanding personality pathology. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Jan 10;122(1):54-8. (Full artikkel).

Chiesa, M., Bateman, A., Wilberg, T., Friis, S. Patient's characteristics, outcome and cost-benefit of hospital-based treatment for patients with personality disorder: A comparison of three different programmes. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 2002, 75: 381-392. (Abstract)

Karterud, S., Wilberg, T. Amerikanske retningslinjer for behandling av borderline personlighetsforstyrrelse. Tidsskr Nor Lægeforen, 2002, 122(20): 2028-2029.

Pedersen G, Karterud S. Ward Atmosphere Scale for Therapeutic Programs (WAS-TP): Psychometric properties and clinical benefits. Therapeutic Communities, 2002, 23(4): 261-269. (Abstract)

Karterud, S., Schlüter, C. Selvets mysterier. Mysterier og Nagel i et selvpsykologisk perspektiv. I Arntzen, E (red): Knut Hamsun og 1890-tallet. Hamarøy: Hamsun-Selskapet, 2002, 27-48.

Karterud, S., Wilberg, T. Amerikanske retningslinjer for behandling av borderline personlighetsforstyrrelse. Tidsskr Nor Lægeforen, 2002, 122(20): 2028-2029. (Abstract)

Schlüter, C., Karterud, S. Selvets Mysterier. Oslo: Pax forlag, 2002.

Karterud, S., Urnes, Ø., Pedersen, G. Svar til Waldemar Rognes. Impuls, 2002, 1:65-69.

Pedersen G. Norsk revidert versjon av Inventory of Interpersonal Problems - Circumplex (IIP-C). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2002, 39:25-34. (Abstract)

Pedersen, G. Assessment of self-reported symptoms and interpersonal problems: Psychometric considerations and validity of clinical use. Thesis, 2001.: Warnborough University, London. (Abstract)

Karterud S, Urnes Ø, Pedersen G. Å leve med motsigelser og blant demoner. Impuls, 2001, 3: 33-36.

Karterud, S. Group analysis in the age of evidence-baced psychology/psychiatry. Commentary on article by Chris Evans. Group Analysis, 2001, 2:312-317. (Abstract)

Wilberg T, Karterud S. The place of group psychotherapy in the treatment of personality disorders. Current Opinion, 2001, 14:125-129.

Karterud S, Urnes Ø, Pedersen G. Personlighetsforstyrrelser. Forståelse, diagnostikk, evaluering, kombinert gruppebehandling. Oslo: Pax forlag, 2001.

Karterud S. Being of two minds: The vertical split in psychoanalysis and psychotherapy. Journal of Psychotherapy Practice and Research, 2000, 9(4): 257-258.

Karterud S. On the scientific basis of group analysis. Group analysis, 2000, 33(4): 514-518. (Abstract)

Wilberg T, Dammen T, Friis S. A Comparison of the Personality Diagnostic Questionnaire -4+ (PDQ-4) with LEAD Standard Diagnoses in Highly Symptomatic Patients. Comprehensive Psychiatry, 2000, 41(4): 295-302. (Abstract)

Karterud S. Group Emotionality Rating System (GERS). In Beck, AP & Lewis, CM (eds): The Process of Group Psychotherapy: Systems for Analyzing Change. New York 2000: American Psychological Associations Press.

Karterud, S. Selv og andre i gruppeanalyse. Matrix, 1999, 16(2): 125-136

Wilberg,T., Urnes,Ø., Friis, S., Pedersen,G., Karterud,S. Borderline and Avoidant Personality Disorders and the Five-Factor Model of Personality: A Comparison of DSM-IV Diagnoses and NEO-PI-R. Journal of Personality Disorder, 1999, 13(3):226-240. (Abstract)

Karterud S. Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Oslo 1999: Pax forlag

Wilberg,T., Urnes, Ø., Friis, S., Irion,T., Pedersen,G., Karterud,S. One-Year Follow-Up of Day Treatment for Poorly Functioning Patients With Personality Disorders. Psychiatric Services, 1999, 50(19): 1326-1330. (Abstract)

Friis S, Wilberg T, Dammen T, Urnes Ø. Pharmacotherapy for patients with personality disorders. Experiences from a group analytic treatment program. I: Derksen J, Maffei C, Groen H (eds.): Treatment of personality disorders. 1999, New York: Kluwer Academics / Plenum Publishers

Karterud S. S.H.Foulkes og W.R.Bion. To av etterkrigstidens fremste gruppeteoretikere. Impuls, 1998, 52(4): 46-55

Karterud S. Sosialvitenskap og gruppeanalyse. Matrix 1997/1998, 4:315-316

Karterud S. Om gruppen som aktør og selv. Matrix 1997/1998, 4:303-312

Karterud S. Selvutvikling og selvforståelse i grupper. Omsorg 1998, 1:40-42

Wilberg T, Karterud S, Urnes Ø, Pedersen G, Friis S. Outcomes of poorly functioning patients with personality disorders in a day treatment program. Psychiatric Services 1998;49(11):1462-1467. (Abstract)

Karterud S. Selvforståelsens diskurs: Betydningen av personlighet, det personlige selvet og gruppeselvet. I Ekeberg,Ø et al (red): Pasient og behandler: Personlighet,atferd og samspill i klinisk virksomhet. Festskrift til Per Vaglum på hans 60-årsdag. 1998: Universitetet i Oslo.

Wilberg,T., Friis, S., Karterud, S., Mehlum, L., Urnes, Ø., Vaglum, P. Patterns of short-term course in patients treated in a day unit for personality disorders. Comprehensive Psychiatry 1998;39(2):75-84. (Abstract)

Karterud, S. The group self, empathy, intersubjectivity and hermeneutics. A group analytic perspective. In Harwood, I., Pines, M. (eds): Self Experiences in Group. Intersubjective and Self Psychological Pathways to Human Understanding. London 1998: Jessica Kingsley Publishers.

Karterud S, Pedersen G, Friis S, Urnes Ø, Irion T, Brabrand J, Leirvåg H, Falkum LR. The norwegian network of psychotherapeutic day hospitals. Int J Therap Commun 1998, 19(1):15-28

Wilberg T, Friis S, Karterud S, Mehlum L, Urnes Ø, Vaglum P. Outpatient Group Therapy. A Valuable Supplement to Day Treatment for Patients with Borderline Personality Disorder treated in a day hospital? Three years Follow-up Study. Nord J Psychiat 1998,52(3):213-221. (Abstract)

Wilberg T, Karterud S, Pedersen G, Friis S, Brabrand J, Falkum LR, Leirvåg H, Urnes Ø. Quality assurance of psychiatric day hospital treatment. 3. Health care level. Nord J Psychiatry 1998;52:431-439. (Abstrract)

Karterud S, Wilberg T, Pedersen G, Friis S, Irion T, Urnes Ø. Quality assurance of psychiatric day hospital treatment. 2. Ward level. Nord J Psychiatry 1998;52:327-335. (Abstract)

Urnes Ø, Karterud S, Pedersen G, Irion T, Wilberg T. Quality assurance of psychiatric day hospital treatment. 1. Individual level. Nord J Psychiatry 1998;52:251-262. (Abstract)

Karterud S, Pedersen G, Løvdahl H, Friis S. Global assessment of functioning - split version. Background and scoring guidelines. Psychiatric clinic, Ullevaal university hospital, Oslo, 1998. (Full document)

Karterud S, Monsen J (red). Selvpsykologi. Utviklingen etter Kohut. Oslo 1997: Ad Notam Gyldendal.

Karterud S. Kvalitetssikret psykiatrisk behandling. Kronikk 7.1.97, Aftenposten.

Evensen, S.A., Karterud, S., Mathisen, P., Sekkelsten, Å. Testing av medisinske studenters evne til å formidle et vanskelig budskap. Tidsskr Nor Legeforen, 1997, 117: 2804-6.

Karterud S. The hospital as a therapeutic text. Int J Therap Commun 1996, 17(2):125-129.

Karterud S. Fra narsissisme til selvpsykologi. En innføring i Heinz Kohuts forfatterskap. Oslo 1995: Ad Notam Gyldendal.

Karterud S, Friis S, Irion T, Mehlum L, Vaglum P, Vaglum S. A SCL-90R derived index of the Severity of Personality Disorders. J Pers Dis, 1995;9(2):112-23.

Reddy, F.G., Karterud, S. Must the revolution eat its children? Working with the African National Congress (ANC) in Exile and following its return. I Etting, M.E., Fidler, J.W. & Cohen, B.D. (Eds.) Group Process and Political Dynamics. New York: International Universities Press, 1995

Lorentzen, S., Herlofsen, P., Karterud, S., Ruud, T. Block training in group analysis: The Norwegian program. International journal of group psychotherapy, 1995, 45: 73-89

Mehlum L, Friis S, Vaglum P, Karterud S. The longitudinal pattern of suicidal behaviour in borderline personality disorder: A prospective follow-up study. Acta Psychiatr Scand 1994;90:124-30. (Abstract)

Berle, J.Ø., Haver, B., Karterud, S. Group Reactions in a Hospital Crisis Intervention Programme. Group Analysis, 1994, 27: 159-171.

Karterud S. Community meetings and the therapeutic community. I: Kaplan HI, Sadock BI (eds.): Comprehensive Group Psychotherapy. Baltimore 1993: Williams & Wilkins.

Vaglum P, Friis S, Karterud S, Mehlum L, Vaglum S. Stability of the severe personality disorder diagnosis: A 2- to 5-year prospective study. J Pers Dis 1993;7(4):348-53.

Karterud, S. Group dreams revisited. Group analysis 1992, 25: 207-221.

Karterud S, Vaglum S, Friis S, Irion T, Johns S, Vaglum P. Day Hospital Therapeutic Community Treatment for Patients with Personality Disorders. An Empirical Evaluation of the Containment Function. J Nerv Ment Dis 1992;180:238-43. (Abstract)

Karterud, S. Reflections on group analytic research. Group analysis, 1992, 25:353-364

Karterud, S., Friis, S. Aspects of group therapy. Current Opinion in Psychiatry, 1992, 5: 375-379

Mehlum L, Friis S, Irion T, Johns S, Karterud S, Vaglum P, Vaglum S. Personality disorders 2-5 years after treatment: A prospective follow-up study. Acta Psychiatr Scand 1991;84:72-77. (Abstract)

Urnes Ø, Karterud S. Kombinert psykoterapi for personlighetsforstyrrelser i et terapeutisk samfunn. Agrippa 1991;13:21-35.

Berle, J.Ø., Haver, B., Karterud, S. Gruppereaksjoner ved katastrofearbeid i sykehus. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift, 1991, 45: 329-335.

Karterud, S. (red.) Rapport om gruppepsykoterapiutdannelsen i Norge 1985-1990. Oslo: Psykoterapiutvalget i Norsk psykiatrisk forening, 1991.

Vaglum P, Friis S, Vaglum S, Larsen F. Comparison between personality disorder diagnoses in DSM-III and DSM-III-R: Reliability, diagnostic overlap, predictive validity. Psychopathology 1989;22:309-14.

Vaglum P, Friis S, Irion T, Johns S, Karterud S, Larsen F, Vaglum S. Treatment response of severe and non severe personality disorders in a therapeutic community day unit. J Pers Dis 1989;4(2):161-72.

Skatteboe UB, Friis S, Hope MK, Vaglum P. Body Awareness Group Physiotherapy. I. Theoretical background and practical procedure. J Psychother Psychosom 1989;51:11- 17.

Friis S, Skatteboe UB, Hope MK, Vaglum P. Body Awareness Group Physiotherapy. II. Evaluation of the treatment process. J Psychother Psychosom, 1989; 51:18-24.

Karterud, S. A study of Bion's basic assumption groups. Human Relations, 1989, 42: 315-335.

Karterud, S., Foss, T. The group emotionality rating system. A modification of Thelen's method of assessing emotionality in groups. Small group behavior, 1989, 20: 131-150

Karterud, S. A comparative study of six different inpatient groups with respect to their basic assumption functioning. International Journal of Group Psychotherapy, 1989, 49: 355-376.

Karterud, S. On methods and principles of hermeneutics, with reference to the psychoanalytic study of small groups. Free Associations, 1989,

Karterud, S. Bion or Kohut: Two paradigms of group dynamics. I Roth, B.E., Stone, W.N., Kibel, H.D. (eds.): The difficult patient in group: Group psychotherapy with borderline and narcissistic disorders. New York, International Universities Press, 1989.

Karterud S, Friis IJ et al. Behandling av alvorlige personlighetsforstyrrelser i psykoterapeutiske dagavdelinger. Matrix 1988:2-36.

Karterud, S., Ebbesen, J., Irion, T. Et observatørsystem for gruppepsykoterapi i psykiatriske institusjoner. Nord psykiat tidsskr, 1988, 42: 337.340

Karterud, S. The valence theory of Bion and the significance of (DSM-III) diagnosis for inpatient group behavior. Acta Psychiat Scand, 1988, 78: 462-470

Karterud, S. Group focal conflict analysis: A reliability study of hermeneutic method. Group analysis, 1988, 21: 325-338

Karterud, S. The influence of task definition, leadership and therapeutic style on inpatient group cultures. Int J Therapeut Commun, 1988, 9: 231-247

Karterud, S. What are the prerequisites and indications of the therapeutic community proper? A comparative study. Acta Psychiatr Scand, 1988, 77: 658-669

Karterud, S. Gruppeterapi i psykiatriske akuttavdelinger. Tidsskr Nor Legeforen, 1987, 107: 2228-30

Karterud, S. Gruppepsykoterapi. Hvilken struktur bør den ha i psykiatriske institusjoner? Tidsskr Nor Legeforen, 1986, 106: 2834-6

Karterud, S., Jørstad, J. Tavistock-konferanser om grupperelasjoner. En annerledes læring om lederskap og organisasjon. Tidssr Nor Legeforen, 1986, 106: 3004-7.

Vaglum P, Friis S & Karterud S (1985). Kan det terapeutiske samfunn forandres så det passer bedre for pasienter og personale i dagens institus jonspsykiatri? Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift, 39, 69-74.

Karterud, S. Miljøterapeutiske grupper, er de terapeutiske? Nord psykiat tidssr, 1985. 39: 61-64.

Vaglum, P., Friis, S., Karterud, S. Why are the results of milieu therapy for Schizophrenic patients contradictory? An analysis based on four empirical studies. The Yale Journal iof biology and medicine, 1985, 58: 349-361

Karterud, S., Friis, S., Vaglum, P. Utbrenthet som kollektivt fenomen. Erfaringer fra forskning i terapeutiske samfunn. I Denstad, B., Terum, L. (red.): Omsorgsyrkene. Dilemma i utdaning og arbeid. Oslo: Aschehoug forlag, 1985

Jørstad J. & Karterud S. Group psychotherapy in Norway. I H.I. Kaplan & B.J. Sadock (red.) Comprehensive Group Psychoterhapy, 1983, 330-332. Baltimore: Waverly Press.

Friis, S., Karterud, S., Kleppe, H., Lorentzen, S., Lystrup, S., Vaglum, P. Reconsidering some limiting factors of therapeutic communities. I Pines, M., Rafaelsen, L. (red.) The Individual and the Group. London: Plenum Publishing Corporation, 1982.

Albretsen CS. Dagavdelingen ved Psykiatrisk avdeling 6 B, Ullevål sykehus, og noen foreløbige erfaringer. Nord Psykiatr Tidsskr 1981, 32-37.

Karterud, S. The primary task of open heterogenous groups in a therapeutic community. J Oslo City Hosp, 1981, 31: 71-74.
 Sist oppdatert 09.11.2016