Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge

Behandling i nettverket

DagbehandlingsNettverk (DN) består av 19 behandlingsenheter fra forskjellige helseforetak i Norge. Enhetene er noe forskjellige, men de har alle følgende kjennetegn: De foretar en grundig utredning før behandlingen starter. Behandlingen starter gjerne intensivt 2-4 ganger i uken. Hos noen varer den intensive behandlingen i ca. 4-5 mnd., evt. etterfulgt av lengre og mindre intensiv behandling.

​Hos andre blir behandlingens innhold og lengde planlagt individuelt.
Ved mange behandlingsenheter gis individualterapi kombinert med ulike former for gruppeterapi som er avstemt i forhold til hverandre.

Typiske gruppeterapiformer er følgende:

 • Mentaliseringsbasert terapi (MBT) 
 • Dialektisk adferdsterapi (DBT) 
 • Angstgruppe / Eksponering / CBT 
 • Dynamisk / Psykodynamisk gruppe 
 • Kroppsbevissthetsgruppe 
 • Billedterapigruppe / Kunst og uttrykk 
 • Psykopedagogisk gruppe 
 • Kognitiv gruppe / Leveregelgruppe 
 • Problemløsningsgruppe / Mestringsgruppe 
 • Styringsgruppe 
 • Fysisk treningsgruppe 
 • Stabiliseringskurs 
 • Og eventuelle andre gruppeterapier


 
 Målsettingen med behandlingen er å

 • redusere symptomer og plager 
 • øke generelt funksjonsnivå 
 • bedre selvfølelsen 
 • bedre forholdet til andre mennesker 
 • bedre kontroll og kontakt med følelser 
 • bedre selvforståelse


Dette er ambisiøse målsettinger. En del av dette kan oppnås gjennom korttids intensiv behandling, men dyptgripende endringer oppnår man gjerne først etter lengre tids behandling.
Behandlingsenhetene vil derfor anbefale lengre tids psykoterapeutisk behandling. De fleste enheter har et eget behandlingsprogram i form av poliklinisk gruppepsykoterapi 1,5 time ukentlig i flere år.

Hvem passer behandlingen for?
Behandlingen er myntet på personer som har alvorlige problemer i forhold til selvfølelse og selvfølelsesregulering, og derigjennom problemer i forholdet til andre mennesker (personlighetsforstyrrelse). Plager etter tidligere traumer ("PTSD") eller spiseforstyrrelse kan godt være en del av dette.

Hvem passer ikke behandlingen for?
Først og fremst personer med alvorlige psykoser, spesielt schizofreni, men også alvorlig manisk-depressiv sinnslidelse ("bipolar I"). Videre forutsettes det at man ikke har en pågående alkohol- eller stoffavhengighet. Personer med alkohol- eller stoffavhengighet må først gå gjennom spesialbehandling for dette.

Motivasjon er viktig
Gjennom behandlingen får man hjelp til å forstå seg selv bedre, til å regulere følelsene sine, og til å utvikle seg selv og sitt forhold til andre mennesker. Dette er en krevende prosess og den kan til tider oppleves ubehagelig. Man bør derfor være godt motivert for å ville endre på deler av seg selv.

Hva kreves for å komme i behandling?
Det kreves henvisning fra lege eller psykolog og en egen søknad fra deg. Hvis du går tilbake til hovedmenyen og klikker på Behandlingssteder, vil du se en oversikt over de behandlingsenhetene som er tilknyttet DagbehandlingsNettverk.

Sist oppdatert 13.11.2017