Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Enhetsleder: Ellen Kathrine Munkhaugen.

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med pasientgruppen, men også mot brukere og befolkningen.

Kompetansetjenesten har disse oppgavene:

  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til spesialisthelsetjenesten 
  • Bidra i relevant undervisning
  • Bidra til forskning 
  • Initiering og drift av fagnettverk
  • Samarbeid med universiteter og høgskoler for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov

 Les mer på kompetansetjenestens nettsider

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag kl. 09.00 -15.00

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Verkensveien 19, 1385 Asker