Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Enhetsleder: Ellen Kathrine Munkhaugen.

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med pasientgruppen, men også mot brukere og befolkningen.

Kompetansetjenesten har disse oppgavene:

  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til spesialisthelsetjenesten 
  • Bidra i relevant undervisning
  • Bidra til forskning 
  • Initiering og drift av fagnettverk
  • Samarbeid med universiteter og høgskoler for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov

 Les mer på kompetansetjenestens nettsider

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag kl. 09.00 -15.00

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Ullevål Psykisk helsevern for voksne Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Verkensveien 19, 1385 Asker

Dikemark sykehus, Verkensveien 19

Verkensveien 19

1385 Asker

​Det går tog til Asker stasjon. Fra Asker stasjon går det buss (rute 280) til Dikemark 2-4​ ganger i timen.

Praktisk informasjon

​Mellom døgnenhet 1 og døgnenhet 2 finnes det et besøksrom som skal benyttes når det er besøk. Barn er hjertelig velkomne til besøksrommet.

​Nærmeste dagligvarebutikk, Coop Extra Vardåsen, ligger ca 3 km fra PUA. Adresse: Slottsberget 2, 1385 Asker.

Kart over Dike​​mark sykehus

PDF av kart over Dikemark sykehus.

​Vi har en stor parkeringsplass som er tilknyttet seksjonen. Parkering er gratis. (Parkeringsplassen rett utenfor bygningen er reservert seksjonens biler.)

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

​Vi har ingen faste visitt-tider på døgnenhetene. Det er allikevel fint om du ringer på forhånd og avtaler tid slik at vi kan tilrettelegge for besøk med tanke på dags-/kveldsaktiviteter.