Psykosepoliklinikken Nydalen DPS

Psykosepoliklinikken tilbyr poliklinisk utredning, behandling og rehabilitering til pasienter med  psykoselidelser.  Mange av pasientene har i tillegg skadelig rusbruk som tilleggsproblematikk.

Behandlingen består av utredning, psykoterapi, støttesamtaler, medikamentell behandling, pasientundervisning og gruppeterapi. Målet er at pasienten skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet i egen tilværelse utenfor institusjon. Enheten har eget TIPS-team (tidlig invervensjon ved psykose).

TIPS-teamet tilbyr utredning og behandling til personer over 18 år med mistanke om førstegangspsykose.  Behandlingen som tilbys er utredning, samtaleterapi og medikamentell behandling.  Behandling er poliklinisk eller ambulant oppfølging der pasienten bor eller oppholder seg.  Ved mistanke om førstegangspsykose kan personer henvende seg direkte til TIPS telefon: 90 79 55 55, gjelder alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00.

Enheten har et utstrakt samarbeid med pårørende, fastleger og psykiske helsearbeidere i bydel.

Psykosepoliklinikken er en underordnet enhet i Seksjon Psykose- og akuttbehandling.

Allmenn og psykosepoliklinikken var involvert i et prosjekt som var styrt fra Diakonhjemmet sykehus, om dilemmaer og beslutningsmetoder i vurdering av bruk av tvang. Den første artikkelen fra prosjektet kommer nå.

Psykosepoliklinikken deltar i og rekrutterer pasienter til prosjekt «hjertefrisk». Psykosepoliklinikken har pågående klasseromsundervisning i KAT for psykosepasienter. Det ble skrevet en artikkel om tiltaket i 2016 og det er planlagt og søkt om midler for å evaluere prosjektet i 2017.

TIPS teamet gjennomfører tjenestedesignprosjektet «Hjelp meg det haster» som handler om å få til raskere og enklere vurdering og behandling ved mistanke om psykose. Det er planlagt å forske på resultatene av dette.


TIPS teamet (Tidlig Intervensjon ved Psykose) tilbyr utredning og behandling til personer over 18 år med mistanke om førstegangspsykose eller bekymring for mulig økt risiko for utvikling av psykose.  Behandlingen som tilbys er samtaleterapi, medikamentell behandling, tilrettelegging og samarbeid med jobb, skole, bydel og pårørende.  Oppfølgingen er poliklinisk eller ved behov ambulant der pasienten bor eller oppholder seg. Vi vektlegger viktigheten av en individuell tilnærming for den som trenger hjelp og har fokus på mestringsfølelse og god funksjon som del av behandlingen.

Hva er grunn til bekymring?
Når noen du kjenner begynner å oppføre seg annerledes enn de pleier og ofte uten at det har en spesiell årsak, kan det være grunn til bekymring.
For eksempel:
• Trekker seg tilbake fra familie og venner
• Angst; er redd for å gå ut av huset eller redd for å møte mennesker
• Funksjonsfall på skolen eller i dagliglivets ferdigheter
• Kutter ut trening og hobbyer
• Vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet
• Sover dårlig, snur døgnet
• Ekstremt opptatt av et spesielt tema
• Forvirring; snakker/skriver om ting som ikke gir mening
• Variabelt funksjonsnivå eller stemningssvingninger
• Depresjon/tristhet/selvskading/selvmordskader
• Underlige reaksjoner – kan for eksempel le når noen er triste
• Reguleringsvansker; store sinneutbrudd
• Tvang/ritualer
• Hallusinasjoner: Ser, hører, lukter og føler noe som ikke er ekte
• Følelse av at noen påvirker egne tanker, eller kan lese dem
• Tankeforstyrrelser: ”tankekjør”, tankestopp”
• Uvirkelighetsfølelse
• Mistenksomhet; opplevelse av å bli sett, forfulgt eller lignende
• Opplevelse av å være spesiell


Her er en liten video som forklarer hva psykose er!

Ved mistanke om førstegangspsykose, ring direkte til TIPS telefon: 90 79 55 55 - gjelder alle hverdager fra kl. 08:30 til 15:30.  Det trengs ikke en henvisning for å ta kontakt.


Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Nydalen DPS Psykosepoliklinikken Postboks 4956 Nydalen 0484 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gullhaugveien 12, Nydalen

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Gullhaugveien 12

0484 Oslo

Praktisk informasjon

Du må betale en egenandel for å gå i behandling inntil du har frikort. Hvis det er vanskelig for deg å betale må du ta det opp med din behandler så fort som mulig så dere kan se om det finnes løsninger. Hvis du ikke betaler kan det være at behandlingen avsluttes.
Les mer om egenandeler og frikort under dine rettigheter nederst på siden.
Bytter du adresse eller telefonnummer, er det viktig at du gir beskjed om dette i skranken når du melder din ankomst.​

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.