Akuttenheten Nydalen DPS

Akuttenheten er et poliklinisk lavterskeltilbud for personer over 18 år, i behov av øyeblikkelig hjelp for akutte psykiske helseplager og kriser. Vi er en psykiatrisk vakttjeneste for bydelene Nordre Aker, Bjerke og Sagene, på dagtid. Tilbudet er stasjonært og ambulant.

Akuttenheten er et tverrfaglig team bestående av psykiater, psykologspesialist og sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Hva gjør akuttenheten?

• Rask vurdering og behandling, fortrinnsvis innen 24 timer
• Polikliniske, oppfølgende konsultasjoner etter førstegangsvurdering
• Innleggelse
• Henvisning til annen instans i 1.- eller 2.linjetjenesten
• Tvungen legeundersøkelse
• Polikliniske, oppfølgende konsultasjoner i etterkant av innleggelse
• Veileder og gir råd til pårørende og samarbeidspartene

Hvem kan henvende seg?

Personer som selv er i behov av psykisk helsehjelp og personer som er bekymret for andre sin psykiske helsetilstand, inkludert helsepersonell. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

 

Hvordan komme i kontakt med akuttenheten?

Telefon: 
23 02 33 01
 
Åpningstid:
Mandag – fredag, kl. 08.00 – kl. 15.30
 
Besøksadresse:
Gullhaugveien 12
0484 Oslo
 
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Seksjon Psykose- og akuttbehandling
Akuttenheten
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Henvendelser utenom åpningstid rettes til Oslo kommunale legevakt.
Adresse: Trondheimsveien 233, 0587 Oslo
Telefon: 11 61 17

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS Seksjon Psykose- og akuttbehandling
Akuttenheten
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gullhaugveien 12, 0484 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Gullhaugveien 12

0484 Oslo

Praktisk informasjon

Du må betale en egenandel for å gå i behandling inntil du har frikort. Hvis det er vanskelig for deg å betale må du ta det opp med din behandler så fort som mulig så dere kan se om det finnes løsninger. Hvis du ikke betaler kan det være at behandlingen avsluttes.
Les mer om egenandeler og frikort under dine rettigheter nederst på siden.
Bytter du adresse eller telefonnummer, er det viktig at du gir beskjed om dette i skranken når du melder din ankomst.​

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.