En vei med bygninger på siden

Psykiatrisk legevakt

Personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp kan møte opp i våre åpningstider (se under). Det er ikke nødvendig med timebestilling eller henvisning fra lege. Psykiatrisk legevakt er lokalisert ved Legevakten i Trondheimsveien.

Psykiatrisk legevakt i Oslo tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser på kveldstid og i helger til alle som henvender seg. Et psykiatrisk kriseteam – med erfarne psykiatere, psykologer og psykiatriske sykepleiere – kan hjelpe med

 • psykiske kriser
 • selvmordsproblematikk
 • psykoser
 • vurdering for innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling

Psykiatrisk legevakt er organisert under Nydalen DPS og del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Leder og seksjonsoverlege: Ewa Ness, spesialist i psykiatri.

Psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere ved Psykiatrisk legevakt er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp som trengs. Av og til er en avklarende, støttende eller rådgivende samtale tilstrekkelig. Pasientene kan også få tilbud om medikamentell behandling, men ikke B-preparater. Noen pasienter blir henvist til DPS, annen instans på Legevakten (Allmennseksjonen, Sosial vakttjeneste, Observasjonsposten) videre i behandlingsapparatet eller til fastlegen, og noen blir lagt inn på Akuttpsykiatrisk avdeling.


Akuttilbud
Psykiatrisk legevakt er et akuttilbud, og tilbyr ikke oppfølgende samtaler.


Praksis?
Psykiatrisk legevakt tilbyr hospitering for akutteam i hele Norge. Det tilbys 1-3 vakter etter avtale. Vi tar ikke inn ferievikarer eller studenter som trenger praksis over lengre tid.


Åpningstider

kl. 16.00 - 22.00 hverdager

kl. 12.00 - 20.00 helger/helligdager

kl. 12.00 - 18.00 påskeaften/pinseaften/nyttårsaften

kl. 12.00 - 16.00 julaften 

kl. 12.00 - 20.00 1. juledagAllmennlegevakten er alltid åpen for akuttpsykiatrisk hjelp.  Les mer her
 

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

En vei med en bygning langs den

Psykiatrisk legevakt i Trondheimsveien

Legevakten i Oslo

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Åpningstider

 • I dag 16:00 - 22:00
 • Mandag 16:00 - 22:00
 • Tirsdag 16:00 - 22:00
 • Onsdag 16:00 - 22:00
 • Torsdag 16:00 - 22:00
 • Fredag 16:00 - 22:00
 • Lørdag 12:00 - 20:00
 • Søndag 12:00 - 20:00

Taxi

Hvis du av medisinske grunner er nødt til å ta drosje til eller fra legevakten, betaler du egenandel for turen. Det er legen som vurderer om du trenger taxi. Planlagte reiser til oppfølgingstime bestilles på forhånd av den som skal behandle deg, eventuelt den som henviser deg.

Kollektivtransport

​Vi holder til på Aker sykehus, bygg 40. Trikk og buss finner du enten ved å søke i Google Maps eller på ruter.no.

Nærmeste kollektivholdeplass er Aker sykehus i Trondheimsveien, og dette er den enkleste adkomsten til legevakten med buss.

 • Her stopper buss 31, 33 og 58.
  • Buss 31 har avgang hvert tiende minutt frem til klokken 00:45.
  • Fra klokken 01 på hverdager er det avgang hver halvtime.
  • Natt til fredag og lørdag er det avgang hvert femtende minutt.
 • Det er også mulig å ta t-bane 4 og 5, buss 23 og 24 og trikk 17 til Sinsenkrysset, og ta buss videre til Aker sykehus. Følg skilting til legevakten.
 • Kommer du fra nord og reiser mot sentrum kan du også ta buss 380 og 390 til Aker sykehus.
 • Eventuelt kan du følge gruslagt gangvei opp til legevakten fra nordsiden av Sinsenkrysset. Deler av gangveien er bratt og deler av den er lagt i gangtunnel grunnet byggearbeider. Den egner seg derfor best til personer uten fysiske hjelpemidler som rullestol eller barnevogn.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Legevakten i Oslo flytter

Den 22. november 2023 flytter skadelegevakten – sammen med resten av legevakten i Oslo – til nye lokaler i Trondheimsveien 233 på Aker sykehus.

Les mer på oslokommune.no
En vei med bygninger på siden