Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS. Vi tilbyr individuell samtalebehandling hos psykolog eller psykiater i opp til 15 timer.  Behandlingen skjer på kveldstid, for tiden onsdag kveld, mellom kl. 16.00 og 21.00.

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake/Helse og arbeid er et spesialisert behandlingstilbud til personer som er sykmeldt på grunn av angst eller depresjonstilstander. Tilbudet gjelder også for personer som står i fare for å bli sykmeldt. 

Behandlingen består av samtaler med psykolog eller psykiater. Samtalene baserer seg på etablerte psykoterapeutiske metoder og en arbeidsfokusert tilnærming. Terapeutene samarbeider med fastlegen og det er nødvendig å bli henvist til poliklinikken.  Behandlingen er tidsavgrenset og aktiv. Øvelser kan foregå i timen eller som hjemmeoppgaver. Vi legger også vekt på opplæring om de psykiske symptomene og hva hver enkelt kan gjøre for å forsøke og hindre at en blir syk på nytt. 

Kveldspoliklinikken er åpen onsdag kveld, unntaksvis gis det timer på dagtid. Hver behandlingstime er som regel på 45 minutter og det betales vanlig egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten. For den som har frikort er behandlingen gratis. Behandlingen foregår på norsk, i enkelte tilfeller på engelsk (ved behov).

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake/Helse og arbeid er en del av Allmennpsykiatrisk seksjon ved Nydalen DPS. Vi holder til i Gullhaugveien 12, i nærheten av Nydalen T-banestasjon og Nydalen bussholdeplass.


Henvisninger merkes med «Helse og arbeid - Kveldstilbud for angst og depresjon ved Nydalen DPS» og sendes elektronisk eller med vanlig post til sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus:

Oslo universitetssykehus
Psykisk helsevern for voksne
P. b. 4956 Nydalen
0424 Oslo


• En angst- eller depresjonstilstand
• Sykmeldt eller fare for sykmelding
• Ønske om psykoterapeutisk behandling
• Et arbeid å komme raskt tilbake til
• Sykepengerettigheter
• Henvisning fra lege eller psykolog


Kontakt

Telefon

  • Mandag STENGT
  • Tirsdag STENGT
  • Onsdag 16:00 - 21:00
  • Torsdag STENGT
  • Fredag STENGT
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Nydalen DPS Raskere tilbake/Helse og arbeid Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gullhaugveien 12, Nydalen

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Gullhaugveien 12

0484 Oslo

Praktisk informasjon

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.